Skoči do osrednje vsebine

Posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je s strokovnjaki na področju gradenj in z njimi povezanimi dejavnostmi, ki prihajajo tako iz državnih organov kot tudi raznih združenj in organizacij, pripravilo posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj. Smernice zajemajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili.
Na fotografiji so delavci na gradbišču, ki gledajo dokumentacijo

simbolična fotografija | Avtor: Pixabay free - Borko Manigoda

Smernice, ki so bile prvič pripravljene leta 2017 in posodobljene leta 2018, so bile pripravljene z namenom zagotavljanja večje konkurenčnosti in enakopravne obravnave ponudnikov ter učinkovitega izvajanje javnih naročil gradenj.

Temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in so orodje, ki ga njihovi pripravljavci priporočajo naročnikom za uporabo. Vsebujejo primerna ter z ZJN-3 usklajena napotila, usmeritve in predloge, kako naj praviloma poteka postopek javnega naročila za gradnjo.

Smernice so se ponovno posodobile v letošnjem letu zaradi sprememb zakonodaje na področju gradenj in potrebe po uskladitvi aktualne terminologije in pogojev za opravljanje dejavnosti. Posledično so bili posodobljeni in prilagojeni tudi primeri pogojev za sodelovanje v postopkih javnega naročanja.

Smernice za javno naročanje gradenj so objavljene na portalu Elektronsko javno naročanje e-JN.