Skoči do osrednje vsebine

Minister Felda z Varuhom človekovih pravic o medvrstniškem nasilju

Na srečanju ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde in Varuha človekovih pravic Petra Svetine v petek, 14. aprila 2023, je bilo izpostavljeno aktualno vprašanje o preprečevanju medvrstniškega nasilja. Sogovornika sta se strinjala, da je nasilje nesprejemljivo v vseh pojavnih oblikah in da imata oba do njega ničelno toleranco.

Ob pojavih nasilja med učenci in dijaki so strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih prvi, ki ukrepajo. Opremljeni morajo biti z znanjem in veščinami za ustrezen odziv. Zato se na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje intenzivno in stalno ukvarjamo z razvijanjem sodobnih preventivnih programov za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje strokovnih delavcev in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih inštitucij.

Največ usposabljanj poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, ki razvija model varnega in spodbudnega učnega okolja, v katerem ni prostora za nasilje, s poudarkom na usposabljanju šolskih timov. V program usposabljanj je vključenih že 64 vzgojno-izobraževalnih zavodov, med njimi so večinoma osnovne šole, pa tudi vrtci, zavodi za otroke s posebnimi potrebami in štiri srednje šole. Program zajema štiri temeljne 8-urne in šest izbirnih 8-urnih webinarsko zasnovanih modulov na ključne teme in vsebuje več kot 300 različnih konkretnih primerov aktivnosti za učitelje in učence, slikovito predstavljenih v več kot 60 videih. V letu 2023 teče tretje leto izvajanja programa, vmesna evalvacija pa je pokazala, da so šole in učitelji pridobili veliko znanja. V nadaljevanju bo vključen nov krog zainteresiranih šol, tako da model že postaja eden najbolj prepoznavnih in prakticiranih vsešolskih pristopov varnega in spodbudnega učnega okolja.

Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih imajo na voljo tudi druge programe usposabljanj za ustrezno ravnanje ob zaznavah nasilja (KATIS in evropski programi Erasmus), objavljena so tudi strokovna gradiva za obravnavo nasilja v družini.

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah