Skoči do osrednje vsebine

S pomočjo Ukrajini in najmanj razvitim državam smo povečali uradno razvojno pomoč za 48 odstotkov

Slovenija je v letu 2022 povečala uradno razvojno pomoč za 48,7 odstotkov glede na leto prej. Znatno povišanje sredstev je predvsem posledica izrednih prispevkov, ki jih je Slovenija namenila pomoči Ukrajini in oskrbi beguncev iz Ukrajine v Sloveniji, odpisu klirinškega dolga Republiki Angoli in večji razvojni pomoči iz proračuna Evropske unije.

Gre za preliminarne podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2022, ki jih je danes objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj angleško (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) na podlagi poročil držav članic organizacije. Slovenija je za uradno razvojno pomoč v lanskem letu namenila 155,78 milijona evrov ali 0,27 odstotkov bruto nacionalnega dohodka. To je za 48,7 odstotkov več kot leta 2021, ko je namenila 98,25 milijona evrov ali 0,19 odstotkov bruto nacionalnega dohodka. 

Slovenija je znatno povečala dvostransko uradno razvojno pomoč, in sicer za 39,94 milijona evrov ali 101 odstotka. Do povečanja je prišlo zlasti zaradi 18,78 milijona evrov odpisa obresti klirinškega dolga Republiki Angoli, zaradi česar se šteje, da je Slovenija največji delež pomoči namenila Podsaharski Afriki. Poleg tega je k povečanju dvostranske uradne razvojne pomoči prispevalo povišanje sredstev za oskrbo beguncev iz Ukrajine v višini 18,29 milijona evrov. Za 17,59 milijona evrov se je povečala večstranska uradna razvojna pomoč, predvsem zaradi višjega deleža proračuna EU za uradno razvojno pomoč. Lani se je povečal tudi znesek za prispevke mednarodnim organizacijam, ki je tako dosegel 6,61 milijona evrov.

Slovenija je v letu rekordnih humanitarnih potreb povsod po svetu skoraj podvojila sredstva za humanitarno pomoč. Medtem ko je v letu 2021 namenila 4,02 milijona evrov, je v letu 2022 prispevala 7,93 milijona evrov. Znatni delež predstavlja pomoč Ukrajini zaradi vojne, a vendar je ob tem Slovenija povečala humanitarno pomoč tudi drugim humanitarne pomoči potrebnim državam v Afriki.

Dvajset držav EU - članic Odbora za razvojno pomoč OECD, med katerimi je tudi Slovenija, je za uradno razvojno pomoč namenilo 91,6 milijard ameriških dolarjev, kar je za 18,6 odstotkov več kot v letu  2021 oz. 45 odstotkov vse uradne razvojne pomoči v letu 2022. Danska, Nemčija, Luksemburg, Norveška in Švedska so presegle cilj Združenih narodov in za uradno razvojno pomoč namenile več kot 0,7 odstotkov bruto nacionalnega dohodka. Ta cilj sta presegli tudi Turčija in Saudova Arabija. Slovenija se je z resolucijo Državnega zbora iz leta 2017 zavezala, da bo za razvojno pomoč do leta 2030 namenila 0,33 odstotkov bruto nacionalnega dohodka.

Vsi podatki so preliminarni. Dokončni podatki OECD bodo znani konec leta 2023.

Podatki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj o uradni razvojni pomoči.