Skoči do osrednje vsebine

2. seja strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora

Do parlamentarnih počitnic bodo pripravljena priporočila po prioritetnih področjih.

Danes je potekala 2. seja strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. Člani in članice so na seji sklenili, da bodo do parlamentarnih počitnic pripravili mnenja in strokovne usmeritve po posameznih ključnih vsebinskih področjih. To so: mladi in izobraževanje, preventiva v družbi, mediji, delovanje institucij, splet ter odkrivanje in pravosodje. Mnenja, strokovne usmeritve in končna skupna priporočila bo strateški svet predstavil konec julija.

Svet pripravlja mnenja in strokovne usmeritve, povezane s sistemsko ureditvijo in preventivo. S tem namenom so člani in članice soglasno sprejeli sklep, da se strateški svet kot posvetovalno telo do posamičnih konkretnih primerov sovražnega govora ne bo opredeljeval.

Za pripravo priporočil z vsebinskega sklopa odkrivanje in pravosodje je strateški svet sprejel sklep o pripravi analize uporabe 297. člena Kazenskega zakonika po sodbi Vrhovnega sodišča iz leta 2019.