Skoči do osrednje vsebine

Vlada o predlogu za izločitev ustavnega sodnika iz odločanja

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog za izločitev ustavnega sodnika dr. dr. Klemena Jakliča iz odločanja v zadevi za oceno ustavnosti zakona o RTV Slovenija in ga obenem pošilja Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada je v postopku za oceno ustavnosti zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1B), ki se je začel na pobudo dr. Petra Gregorčiča in drugih, podala predlog za izločitev ustavnega sodnika dr. dr. Klemena Jakliča iz odločanja v tej zadevi.

Vlada ocenjuje, da so pri navedenem ustavnem sodniku podane okoliščine iz 6. točke 70. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), oziroma okoliščine, ki vzbujajo dvom v njegovo nepristranskost.

Dr. dr. Klemen Jaklič je v času referendumske kampanje o RTV zakonu iz leta 2005 zavzemal eksplicitna stališča in jih aktivno ter javno zagovarjal. Iz njegovih izjav in podanih mnenj je razvidno, da je bil dr. dr. Klemen Jaklič zagovornik sprejetih rešitev iz 23., 24. in 26. člena ZRTVS-1 iz leta 2005, ki so bile z ZRTVS-1B spremenjene, in da je v okviru posameznih referendumskih aktivnosti organizatorjev referendumske kampanje volivce aktivno nagovarjal k podpori oziroma sprejemu ZRTVS-1. Državni zbor je g. Jakliča na predlog poslanske skupine SDS leta 2006 celo imenoval za člana nadzornega sveta RTVS. Ta zavzemanja so daleč presegla načeloma dovoljeno dejavnost sodnikov in drugih pravnikov, da prispevajo k pravnemu napredku in razvoju, zato vlada upravičeno dvomi v njegovo objektivno, kot tudi subjektivno neodvisnost.

Zato vlada Ustavnemu sodišču predlaga, da presodi o vplivu navedenih in priloženih razlogov na nepristranskost ustavnega sodnika dr. dr. Klemna Jakliča pri odločanju v zadevi U-I-479/22 in odloči o njegovi izločitvi iz odločanja v tej zadevi.

Vir: Ministrstvo za kulturo