Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o Krajinskem parku Češeniške in Prevojske gmajne, Poročevalec: Uroš Brežan

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, Poročevalka: Irena Šinko

4. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi subjekta »Zbornica komunalnega gospodarstva«, Poročevalec: Matjaž Han

5. Predlog dodatka št. 4 h Koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe Kobilarne Lipica št. C2130-20-080008 z dne 29. 1. 2020, Poročevalec: Matjaž Han

6. Predlog za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe Evica, družba za trgovino, inženiring, svetovanje in izvedbo d. o. o. – v stečaju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Program dela državne geodetske službe za leto 2023, Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog za uvrstitev dveh projektov 2430-23-0001 Odpornost kritične infrastrukture na pandemijo in 2430-23-0002 Zaščita prometne infras. pred sistemskimi tveganji v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 2551-23-0001 Prilagajanje na vremenske dogodke – X-RISK-CC v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10. Predlog za spremembo vrednosti projektov, ki se financirajo iz Sklada za podnebne spremembe, v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

III. ZADEVE EU

11. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: Rado Fele

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Severni Makedoniji, Poročevalec: Klemen Boštjančič

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasni trgovinski liberalizaciji, ki dopolnjuje trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, Poročevalec: Matjaž Han

14. Predlog soglasja k sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije v projektu »EU 4 povečana uporaba administrativnih virov podatkov za pripravo uradne statistike v BiH«,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 20. marca 2023 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na spomladanskem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 10. do 16. aprila 2023 v Washingtonu, D.C., Poročevalec: Klemen Boštjančič

17. Izhodišča za obisk generalnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport dr. Mitja Blaganjeta od 5. do 9. aprila 2023 v Združenih državah Amerike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

18. Informacija o virtualnem neformalnem sestanku državnega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darija Krajčiča s poljskim državnim sekretarjem za podnebje in okolje Edwardom Siarko 5. aprila 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z večanjem energetske revščine, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z mostom čez reko Kolpo na Vinici v Beli krajini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek