Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – skrajšani postopek, Poročevalec: Boštjan Poklukar

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – tretja obravnava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

3. Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2023–2030, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

4. Predlog mnenja o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, Poročevalec: Marjan Šarec

6. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2022, Poročevalec: Marjan Šarec

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Jesenice«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

7A. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za delovno usposabljanje mladine Črna na Koroškem v javni socialno varstveni zavod, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

7B. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-23-0006 Odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z RH v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

8. Predlog za uvrstitev projekta 3330-23-0013 Rekonstrukcija kuhinje v SŠ Veno Pilon Ajdovščina v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

III. ZADEVE EU

9. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: Rado Fele

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 98/24/ES in Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mejnimi vrednostmi svinca in njegovih anorganskih spojin ter diizocianatov, Poročevalec: Luka Mesec

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Političnem srečanju na visoki ravni za enakost spolov "Enakopravno gospodarstvo v družbi brez nasilja na podlagi spola" 27. in 28. februarja 2023 v Stockholmu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 13. marca 2023 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. marca 2023 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14A. Pobuda za sklenitev Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu kaznivega dejanja genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja »Locked Shields 2023« (LS23) v organizaciji Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

16. Predlog prispevka Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) za leto 2023, Poročevalec: Luka Mesec

17. Informacija o udeležbi Mateja Arčona, ministra brez resorja, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, 13. in 14. aprila 2023 na Slovenskih dneh v Brnu, Poročevalec: Matej Arčon

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 67. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 6. marca do 17. marca 2023 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z očitno spornim izvajanjem volilne in referendumske kampanje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec glede obiska podpredsednice Evropske komisije Věre Jourove v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s spremenjenimi pravili vpisa na univerzo za dijake s poklicno maturo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič