Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 1075 Ostrožno, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 200 Radenci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 840 Otiški vrh I in v k. o. 843 Selovec,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 1756 Črnuče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 1723 Vič, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 683 Dogoše, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

7. Predlog določitve Doma Nine Pokorn Grmovje za upravljavca nepremičnin v k. o. 998 Velika Pirešica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

8. Predlog ugotovitvenega sklepa določitve Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za upravljavca nepremičnega premoženja v k. o. 2191 Želeče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 1077/2022,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Poročilo o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

11. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Japonske slovenskemu državljanu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tanja Fajon

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11A. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

13. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za naravo v Ministrstvu za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

13A. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za stanovanja na Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac

13B. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

13C. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

13Č. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za multilateralno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

13D. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 13G. Predlog razrešitve in imenovanje nadomestne članice, predstavnice ustanovitelja v Svetu Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Poročevalec: dr. Darjo Felda

14. Predlog za razrešitev in imenovanje člana Uradniškega sveta, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

15. Predlog za izdajo soglasja državnemu sekretarju v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije za opravljanje dopolnilnega dela , Poročevalec: dr. Igor Papič