Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je 31. marca 2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Javni razpis je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO).

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih podjetij, ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo javne raziskovalne organizacije in podjetja, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in javnim razpisom.

Višina sredstev javnega razpisa iz Sklada NOO znaša 15.000.000,00 evrov.

Rok za oddajo prijave na javni razpis je 15. maja 2023.

Izvajanje prijavljenih RRI programov, ki bodo izbrani za (so)financiranje, se zaključi najpozneje 30. junija. 2026.

Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu ARRS Digital Forms. Prijava na spletni portal je možna z uporabniškim imenom in geslom.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost in ukrepa C3.K8.IB v vlogi nosilnega organa, ARRS je izvajalec javnega razpisa.

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Dodatne informacije lahko pridobite tudi preko elektronskega naslova: noo.trl3-6@arrs.si

Razglaga TRL 3-6: Tehnološka stopnja pripravljenosti (angleško Technology Readiness Level - TRL) je raven tehnološke razvitosti, ki je opredeljena v devetih stopnjah glede na končni cilj uporabe. Stopnje opredeljujeta 21. alineja 5. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) in Okvir za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije.