Skoči do osrednje vsebine

Rok oddaje vlog za prestrukturiranje vinogradov ter oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov

S 1. aprilom 2023 začne teči rok za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za oddajo vloge in izjave se izteče 15. junija 2023.

Vnos vloge in izjave poteka elektronsko preko aplikacije Tržni ukrepi v okviru E-kmetije.

Agencija poziva vlagatelje, da pravočasno uredijo dovoljenja za ponovno zasaditev trte in vpise v Register kmetijskih gospodarstev na upravni enoti.

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na naslednjih elektronskih naslovih:

 - vin-ukrepi.aktrp@gov.si (vsebinska vprašanja, ki se tičejo ukrepa),

 - skt-podpora.aktrp@gov.si (pooblastila in vprašanja oz. težave v zvezi z aplikacijo Tržni ukrepi)

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja