Skoči do osrednje vsebine

79. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Na podlagi zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize pa bodo gospodarstvu za blaženje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare dodeljena sredstva v skupni višini skoraj 400 milijonov.

Amandmaji k predlogu sprememb nujne novele Zakona o tujcih

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (nujni postopek). Pripravilo jih je Ministrstvo za notranje zadeve in delno sledijo tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe državnega zbora.

Določeno je 18-mesečno prehodno obdobje za začetek uporabe določb za podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine (udeležba v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni oziroma enotnem programu na vstopni ravni ali izpit iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1) in izdaje dovoljenja za stalno prebivanje (izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni A2). Nov datum začetka uporabe je 1. november 2024 (namesto 27. aprila 2023).

Vlada sprejme strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Strategijo sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi te nujne novele Zakona o tujcih.

V postopkih podaljšanja dovoljenja zaradi združitev družine se za vloge, ki so bile vložene do sprejema vladne strategije, uporablja ureditev, ki ne določa niti pogoja znanja jezika niti obveznosti predložitev potrdila o obiskovanju tečaja. Po sprejemu vladne strategije vključevanja tujcev, torej po šestih mesecih in do uveljavitve pogoja izpita (1. november 2024), se uvaja nov pogoj glede podaljševanja dovoljenja za začasno prebivanje za družinske člane. Ti bodo morali ob vlogi za podaljšanje priložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni.

Širi se možnost oprave izpita iz slovenskega jezika na vse izvajalce, ki izvajajo javnoveljavni program izobraževanja Slovenščina kot drugi tuj jezik. Vlada sprejme uredbo, ki bo določala merila za izobraževalni program, na podlagi katerega se bo izvajal obvezni preizkus znanja slovenskega jezika na vstopni ravni.

Prednostna obravnava prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje se razširja tudi na prošnje, vložene za zaposlitev pri delodajalcih s področja javnega sektorja, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. S tem bomo tudi v šolstvu omogočili hitrejše zaposlitve v primeru kadrovskih potreb.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v višini skoraj 400 milijonov evrov

Vlada je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026 uvrstila 162 projektov za 1938 upravičencev v skupni višini 381,1 milijona evra dodeljenih na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.
Iz naslova zakona bodo gospodarstvu za blaženje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare dodeljena sredstva v skupni višini skoraj 400 milijonov. S tem je vlada podprla 1965 upravičencev.

Slovenija se tudi v letu 2023 sooča z izjemno težko situacijo na področju cen energentov. Povišanje cen energije občutno vpliva na konkurenčnost gospodarstva. Zaradi naraščanja težav v gospodarstvu zaradi kriznih razmer je bil sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju gospodarstva.

Vlada je v Načrt razvojnih programov uvrstila 162 projektov za 1938 upravičencev v skupni višini 381,1 milijona evrov. Za dodatnih 27 projektov, ki imajo skupno vrednost nižjo od 600 tisoč evrov in prav toliko upravičencev, pa sklepa o uvrščanju v Načrt razvojnih programov ne sprejema vlada, so pa prav tako prejemniki skladno z zakonom. Skupno je bilo torej v načrt razvojnih programov uvrščenih 189 projektov, pomoč pa bo prejelo 1965 upravičencev.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Vlada imenovala nove zastopnike pacientovih pravic

Vlada Republike Slovenije je imenovala Vlasto Cafnik za zastopnico pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor, Dušana Žorža za zastopnika pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica in Roberta Cera za zastopnika pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana.

Predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonske pogoje za imenovanje (je državljan Republike Slovenije, obvlada uradni jezik, ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja prava, zdravstva, varstva potrošnikov ali pacientovih pravic).

Vir: Ministrstvo za zdravje