Skoči do osrednje vsebine

Pregledovalni sestanek pogodbenic po Konvenciji o jedrski varnosti in dvostranski sporazum z ZDA

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je na pregledovalnem sestanku pogodbenic po Konvenciji o jedrski varnosti in podpisnik dvostranskega sporazuma z ZDA.

Med 20. in 31. marcem na Dunaju poteka skupni osmi in deveti pregledovalni sestanek pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti (angleškoConvention on Nuclear Safety-CNS). Konvencija je multilateralna mednarodna pogodba, s katero so se države podpisnice, ki imajo na svojih teritorijih jedrske elektrarne, zavezale k spoštovanju temeljnih načel za ohranjanje visoke stopnje jedrske varnosti. Slovenija je pogodbenica konvencije od leta 1996.

Slovensko delegacijo na pregledovalnem sestanku na Dunaju sestavljajo predstavniki Uprave  Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Stalnega predstavništva na Dunaju ter spremlja predstavnik Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Po izvedeni nacionalni predstavitvi s poudarkom na varnem obratovanju NEK se bo delegacija udeležila predstavitev tudi nekaterih drugih držav, izbranih po ključu, ki upošteva:

  • pomembnost države (število reaktorjev in tehnologijo),
  • bližino države (sosednje države),
  • države, s katerimi imamo dvostranske sporazume,
  • ter druge zanimive države, bodisi zaradi tehnologije, naprednega pristopa, hitre rasti jedrske energetike in podobno

Pregledovalni sestanek pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti sodi med dogodke, ki zaradi številne in mednarodno pestre udeležbe ponuja možnosti za dvostranske stike in pogovore. URSJV je tako med sestankom izkoristila priložnost za podpis novega dvostranskega sporazuma s sorodnim upravnim organom Združenih držav Amerike, tako imenovano Jedrsko regulatorno komisijo ZDA  ( angleško United States Nuclear Regulatory Commission- NRC). Takšen sporazum sta upravna organa prvič sklenila pred tridesetimi leti, leta 1993, z njim sta se ponovno zavezala:

  • k medsebojnemu izmenjevanju tehničnih informacij,
  • sodelovanju pri raziskovanju na področju jedrske varnosti,
  • usposabljanju in pridobivanju izkušenj za strokovnjake in sodelovanju ob morebitnih izrednih dogodkih.


Dvostranski sporazum sta 21. marca na Dunaju podpisala direktor URSJV, Igor Sirc, in predsednik NRC, Christopher T. Hanson. Glede na to, da sta iz ZDA tako dobavitelja reaktorja in ustrezne opreme za NEK v Krškem, kot tudi za raziskovalni reaktor Inštituta »Jožef Štefan« v Reaktorskem infrastrukturnem centru v Dolu pri Ljubljani, je sklenitev dvostranskega sporazuma za URSJV izjemno pomembna, saj ji omogoča neposreden stik z upravnim organom države proizvajalke omenjenih reaktorjev in pripadajočih sistemov.