Skoči do osrednje vsebine

Ob Mednarodnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji pozivamo k odpravi sovražnega govora

Letos mineva 75. let od sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic, ki med drugim določa, da se ''vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice''. Zato ob Mednarodnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji pozivamo k strpnosti in spoštovanju ter odpravi sovražnega govora. Samo na ta način lahko kot družba napredujemo.

Žal so rasizem, rasna diskriminacija, ksenofobija in sovražni govor še vedno pogost pojav v današnjem času, pred katerim ni imuna nobena država. Gre za širši družbeni problem, s katerim se razvijajo nove oblike nestrpnosti in diskriminacije, ki največkrat prizadenejo najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki že tako živijo na robu družbe. Zato si moramo na ravni države in družbe še toliko bolj prizadevati za spodbujanje strpnosti, spoštovanja in dialoga.

Slovenija je na tem področju izjemno aktivna. Odprava vseh oblik diskriminacije je namreč ena od prednostnih zunanjepolitičnih nalog Republike Slovenije na področju človekovih pravic. V zadnjih dveh desetletjih se preko projekta "Naše pravice" osredotočamo predvsem na izobraževanje otrok po vsem svetu o človekovih pravicah. Od leta 2005 smo več kot 350.000 otrokom omogočili izobraževanje o tej temi. Tudi v okviru mednarodnih organizacij se bo Slovenija še naprej zavzemala za uresničevanje mednarodnopravnih instrumentov za boj proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji, sovražnemu govoru in drugim oblikam nestrpnosti.