Skoči do osrednje vsebine

Rezultati javnega razpisa usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Znani so rezultati javnega razpisa »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti«, št. 303-35/2022.

Rezultati razpisa

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 140 z dne 4. novembra 2022 in št. 166 z dne 30. decembra 2022, objavilo javni razpis ter popravek javnega razpisa »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti« (v nadaljevanju: javni razpis). 

Na javni razpis sta prispeli dve vlogi.

Komisija za izvedbo javnega razpisa v naslednji sestavi:

  • predsednica komisije: Bernarda Trstenjak, 
  • namestnica predsednice komisije in članica komisije: Mojca Debeljak Kozina,
  • člani komisije: Vlasta Šemrov, Vida Trilar, dr. Borut Čampelj in Maša Križman,


je preverila izpolnjevanje pogojev ter ocenila vlogo, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje, na podlagi meril, navedenih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.

Izbrana je bila vloga prijavitelja Založba Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana za projekt digitrajni učitelj.

Za sofinanciranje projekta se odobrijo sredstva v višini do 17.576.000 evrov z vključenim DDV.