Skoči do osrednje vsebine

Zaključni nagovor ministrice dr. Stojmenove Duh ter uvod v enoletno predsedstvo Forumu WSIS 2023

Ministrica dr. Stojmenova Duh je danes z nagovorom udeležencem zaključila globalno srečanje Svetovni vrh o informacijski družbi (World Summit on the Information Society - WSIS), ki je v tem tednu združilo več kot 1400 udeležencev v živo ter dodatnih 1300 udeležencev prek spleta iz 150 držav.

Med najvišjimi predstavniki držav se je Foruma WSIS, ki je potekal med 13. in 17. marcem v Ženevi, udeležilo 46 ministrov, 50 veleposlanikov in 15 županov. Forum WSIS služi kot platforma za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) ter uporabo IKT za reševanje družbenih in gospodarskih izzivov.

Ministrica dr. Stojmenova Duh, ki je kot prva predstavnica Slovenije predsedovala Forumu WSIS, je v štirih dneh opravila deset bilateralnih pogovorov s predstavniki mednarodnih organizacij ter predstavniki držav in aktivno sodelovala na štirinajstih tematskih panelih, kjer je predstavila dobre prakse Slovenije na področju infrastrukture in dostopnosti, podatkov, digitalne vključenosti, pametnih mest in lokalnih skupnosti ter pametne ekonomije: »V Sloveniji si prizadevamo za dostop do digitalnih tehnologij in digitalne vključenosti pod geslom 'Nič o nas brez nas', ki ga na ministrstvu spoštujemo in se zavzemamo za pozitivni dialog z vsemi deležniki na tem področju,« je ministrica povedala o sodelovanju in aktivnostih ministrstva na področju omenjenih tem.

Ključni rezultati za Slovenijo predstavljajo tesnejše povezave z mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna telekomunikacijska zveza (v angleščini International Telecommunication Union - ITU), Svetovnim gospodarskim forumom (v angleščini World Econonic Forum - WEF) ter ostalimi agencijami Združenih narodov, kakor tudi nova poznanstva z organizacijami, kot sta Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) in Mednarodna nogometna zveza (francosko Fédération Internationale de Football Association - FIFA). Poleg tega služi Slovenija kot primer dobre prakse, kjer je ministrica dr. Stojmenova Duh poudarila ključne prednosti naše vključujoče digitalne družbe:

  • V Sloveniji je dostop do interneta univerzalna storitev.
  • Želimo še naprej ustvarjati spodbudno okolje za vključujoče, pravično in kakovostno izobraževanje s podporo IKT.
  • Prizadevamo si za odprt, varen in dostopen internet.
  • Dostop do interneta je dostop do znanja in informacij. Premostitev digitalnega razkoraka bo zmanjšala družbeni in gospodarski razkorak ter prav tako razkorak v znanju in med spoloma. Digitalna vključenost zahteva sodelovanje in povezovanje vseh deležnikov, vključno z vlado, zasebnim sektorjem, raziskovalci, univerzami in nevladno družbo. V Sloveniji to gradimo z novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), dodatno pa krepimo IKT ekosistem s podpornimi okolji gospodarstvu in družbi.
  • Potrebno je poudarjati promocijo človekovih pravic pri razvoju umetne inteligence ter se posvetiti regulaciji te tehnologije.
  • Še naprej si bomo prizadevali za boj proti sovražnemu govoru na spletu in za ozaveščanje o varnem spletu za otroke in mladino, tako prek kampanj, kot je "Ugrizni se v sovražni jezik", kakor prek delavnic za mlade.

Forum WSIS bo še naprej podpiral cilje trajnostnega razvoja s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Forumu v živo sledijo virtualne aktivnosti v mesecu aprilu in maju ter nadaljnja tematska srečanja v živo konec maja 2023 v Ženevi. Ministrica dr. Stojmenova Duh bo ostala aktivna predsedujoča do prihodnjega foruma WSIS 2024.

Forum WSIS 2023 poteka vsako leto v Ženevi in združuje predstavnike vlad, mednarodne strokovnjake, raziskovalce, podjetnike in predstavnike civilne družbe na področju oblikovanja politik telekomunikacij in digitalne družbe. Služi kot platforma za izmenjavo informacij, ustvarjanje znanja in izmenjavo najboljših praks. Cilj foruma je tudi opredeliti nastajajoče globalne trende ob upoštevanju razvijajočih se informacijskih družb in družb znanja. 

Povezava do WSIS 2023 spletne strani (v angleščini): World Summit on the Information Society Forum 2023 | WSIS Forum 2023 (itu.int)