Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Pred vsakim izplačilom na Agenciji preverimo pogoje upravičenosti sofinanciranja za vsakega posameznega upravičenca, za katerega zavarovalnica vloži zahtevek.

Še posebej pomembno je, da imajo upravičenci urejeno stanje v Registru kmetijskih gospodarstev in nimajo neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov. Zato pozivamo vse upravičence, da preverijo ali imajo ta dva pogoja izpolnjena.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja