Skoči do osrednje vsebine

Ministra Fajon in Arčon s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji o aktualnih vprašanjih

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi informacij in pogledov na aktualna vprašanja slovenske narodne skupnosti v Italiji, tudi v luči bližnjega obiska ministra za zunanje zadeve Italijanske republike Antonia Tajanija v Sloveniji, ki bo potekal v petek, 17. marca. Sestanku se je pridružil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji so predstavili ključna vprašanja in stanje uresničevanja svojih pravic, s posebnim poudarkom na iskanju poti do učinkovitega mehanizma za zastopstvo predstavnikov narodne manjšine v italijanskih predstavniških telesih na deželni in državni ravni. Sogovorniki so se dotaknili tudi problematike slovenskega šolstva in javne rabe slovenskega jezika na območjih poselitve skupnosti ter priložnosti za krepitev gospodarske osnove skupnosti.

Ministrica Fajon je zagotovila, da Slovenija pozorno spremlja vse teme in vprašanja, ki so bistvenega pomena za obstoj in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji. "Slovenska narodna skupnost v Italiji in italijanska manjšina v Sloveniji sta motor sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Pospešiti želimo reševanje odprtih vprašanj v duhu dobrososedstva. Priložnost, da italijansko stran seznanim s pričakovanji Slovencev v Italiji, bo že čez nekaj dni", je dejala ministrica in poudarila, da si bo Slovenija tudi v prihodnje prizadevala za krepitev odprtega političnega dialoga s sosednjo Italijo, kar omogoča redno naslavljanje najširšega spektra vprašanj, ki vplivajo na življenje slovenske skupnosti v Italiji.

Minister Matej Arčon je pozdravil današnje srečanje s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. »Pomembno se mi zdi, da tovrstni pripravljalni sestanki pred bilateralnimi srečanji z visokimi predstavniki sosednjih držav postanejo ustaljena praksa«, je poudaril minister. Kot eno izmed pomembnejših prioritet, ki bi jih v meddržavnih odnosih morala zagovarjati Slovenija, je izpostavil zajamčeno zastopstvo slovenske narodne skupnosti v predstavniških telesih tako na ravni Avtonomne dežele Furlanija - Julijska krajina kot tudi na državni ravni. Nenazadnje tudi v luči visoke stopnje zaščite, ki jo Slovenija zagotavlja avtohtoni italijanski manjšini.

Oba ministra sta izpostavila pomen čezmejnega sodelovanja za slovensko narodno skupnost in projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) GO!2025 Nova Gorica - Gorizia, ki uživa pokroviteljstvo predsednikov Slovenije in Italije. Ob tem je ministrica Fajon pozdravila ustanovitev projektne pisarne v okviru Slovenskega gospodarskega deželnega združenja, ki bo Slovencem v Italiji nudila strokovno pomoč pri prijavi na razpise v okviru EPK 2025. Pisarna je bila vzpostavljena na podlagi dogovora med obema krovnima organizacijama, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in Svetom slovenskih organizacij, ter Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki jo tudi financira.  

Pozdravila je tudi korake za okrepljeno sodelovanje in redne izmenjave med obema manjšinama – slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Ministrica se je zavzela za nadaljnje iskanje sinergij med dvema narodnima skupnostma preko skupnih vsebin in ciljnih projektov, kakršen je EPK 2025. Minister Arčon je poudaril, da je ravno z namenom iskanja sinergij v mesecu februarju na uradu gostil srečanje obeh manjšin.

Današnjega srečanja so se udeležili predstavnika krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij  Walter Bandelj, predsednik paritetnega odbora Marko Jarc ter deželni svetnik Marko Pisani.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. | Avtor Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

1 / 3