Skoči do osrednje vsebine

Sestanek pravnih svetovalcev v okviru kvadrilaterale Slovenije, Avstrije, Lihtenštajna in Švice

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov dr. Marko Rakovec je na Bledu gostil sestanek pravnih svetovalcev v okviru kvadrilaterale Slovenije, Avstrije, Lihtenštajna in Švice. Šlo je za prvo srečanje na ravni pravnih svetovalcev v formatu kvadrilaterale, ki sicer na ravni namestnikov zunanjih ministrov poteka že od leta 2011.

Sestanek pravnih svetovalcev v okviru kvadrilaterale Slovenije, Avstrije, Lihtenštajna in Švice

Sestanek pravnih svetovalcev v okviru kvadrilaterale Slovenije, Avstrije, Lihtenštajna in Švice | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Sogovorniki so pozdravili tovrsten format srečanja in se strinjali, da lahko v luči številnih mednarodnopravnih izzivov v mednarodni skupnosti pravni svetovalci ministrstev pomembno prispevajo k okrepljenemu mednarodnemu sodelovanju med državami Alpskega loka, ki jih družijo skupni cilji in vrednote. 

V zvezi z rusko agresijo zoper Ukrajino so se strinjali, da je temeljnega pomena zagotoviti odgovornost za mednarodna hudodelstva, kjer ima osrednjo vlogo Mednarodno kazensko sodišče. Slednje nima pristojnosti za sojenje odgovornim za kaznivo dejanje agresije, zaradi česar trenutno poteka razprava o oblikovanju takšnega mehanizma. Strinjali so se, da bo vzpostavitev tribunala zagotovila legitimnost in učinkovitost k zagotovitvi celovite odgovornosti za najhujša grozodejstva, ki se izvršujejo v Ukrajini, ob čemer je treba natančno doreči njegovo pravno podlago.

Obravnavali so tudi vprašanje razpolaganja z zamrznjenimi sredstvi in postopki pred mednarodnimi sodišči.  

Slovenija je sogovornikom predstavila potek priprav na prihajajočo diplomatsko konferenco za izvedbo pogajanj o MLA Konvenciji, ki bo potekala od 15. do 26. maja 2023 v Ljubljani. Namen Konvencije je v vzpostavitvi pravnega okvira za sodelovanje držav pri mednarodni pravni pomoči in izročanju za mednarodna hudodelstva, ki bo služila kot pravni instrument za pregon storilcev s strani nacionalnih pravosodnih organov.

Razprava se je med drugim dotaknila tudi tem, obravnavanih znotraj Šestega (mednarodnopravnega) odbora Generalne skupščine OZN in pomena mednarodnega humanitarnega prava v času oboroženih spopadov, še posebej tudi z vidika razprav v Varnostnem svetu OZN.

Sogovorniki so srečanje sklenili z zavezo, da se bodo srečanja kvadrilaterale v tej sestavi nadaljevala tudi v prihodnje.