Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog distribucijskega seznama tajnih podatkov EU, Poročevalka: Tanja Fajon

1A. Predlog sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2023/2024, Poročevalec: dr. Igor Papič

3. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe za študijsko leto 2023/2024, Poročevalec: dr. Igor Papič

4. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Kranj«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Škofja Loka«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Moste«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Murska Sobota«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Nova Gorica«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

10. Predlog soglasja k spremembi Cenika za lastno dejavnost Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ZPKZ Dob – počitniška dejavnost: Cenik za letovanje,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

11. Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 1914-23-0012 Dokup opreme bojevnika SV in1914-23-0013 Postavitev varovalnih ograj ob objektih SV v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 2718-23-0007 SB Nova Gorica - Ureditev centralne kuhinje in povečanje vrednosti projekta 2711-22-0030 NIJZ - Logistični center v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

III. ZADEVE EU

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/818, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih (API) za izboljšanje in olajšanje nadzora zunanjih meja, spremembi Uredbe (EU) 2019/817 in Uredbe (EU) 2018/1726 ter razveljavitvi Direktive Sveta 2004/82/ES, Poročevalec: Boštjan Poklukar

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15A. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Marjana Šarca na skupnem zasedanju zunanjih in obrambnih ministrov v okviru Sveta za zunanje zadeve Evropske unije 20. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Marjan Šarec

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. marca 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

18. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 20. februarja 2023 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Samuela Žbogarja na Mednarodni konferenci za solidarnost z venezuelskimi begunci in migranti ter njihovimi državami sprejemnicami in skupnostmi 16. in 17. marca 2023 v Bruslju,Poročevalka: Tanja Fajon

23. Informacija o udeležbi ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na Konferenci pravosodnih ministrov: podpora Mednarodnemu kazenskemu sodišču in preiskavi zvezi z Ukrajino 20. marca 2023 v Londonu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

24. Informacija o uradnem obisku predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar 9. februarja v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

25. Poročilo o srečanju ministra za obrambo Marjana Šarca z zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije Klaudio Tanner ob njenem uradnem obisku 13. in 14. februarja 2023 v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

25A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Programom dela Vlade Republike Slovenije za leto 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z demokratičnimi strujami,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

26A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Družinskim zakonikom,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

26B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z zaposlovanjem socialnih gerontologov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z LGBTQ ideologijo v slovenskem šolskem prostoru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi s študentskimi domovi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s sistemom nujne in hitre medicinske pomoči, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Navodili o spremljanju in poročanju o obsegu izvajanja zdravstvenih storitev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

30A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika, mag. Meire Hot, Predraga Bakovića, mag. Bojane Muršič, Damijana Zrima, Soniboja Knežaka in Jonasa Žnidaršiča v zvezi z napovedanim zvišanjem cen vrtcev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

32. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti 169. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan