Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parceli v k. o. 1959 Domžale v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Biotehniške fakultete, Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev, omejitev in obremenitev lastninske pravice na delih nepremičnin v k. o. 773 Pečke za izvajanje nujno potrebnih vzdrževalnih del v javno korist na državni cesti R3-688/1233 Poljčane – Majšperk, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev dela nepremičnine v k. o. 1301 Krška vas za izvajanje nujno potrebnih vzdrževalnih del v javno korist na državni cesti R2-419/1206 v križišču Boršt , Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog prenosa osnovnega sredstva na Mejnem prehodu Jezersko iz Ministrstva za javno upravo na Ministrstvo za notranje zadeve, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

5. Predlog določitve Doma Lukavci za upravljavca nepremičnine v k. o. 259 Ljutomer,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

6. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem kot upravljavca nepremičnine v k. o. 2323 Slovenj Gradec,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca zemljišč v k. o. 2544 Trpčane in k. o. 1586 Žurge, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca več nepremičnin v k. o. 425 Lovrenc na Dravskem polju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2358 Spodnja Idrija,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9A. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9B. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu Republike Slovenije za meroslovje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9C. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9Č. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Inšpektoratu Republike Slovenije za šport, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9D. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9E. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

9F. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu Republike Slovenije za mladino, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

9G. Predlog soglasja k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za infrastrukturo, Inšpektoratu Republike Slovenije za infrastrukturo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9H. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za naravne vire in prostor,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

9I. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, 10003-27/2023 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

9J. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Inšpektoratu za informacijsko družbo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

9K. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

10. Predlog mnenja k podelitvi Zlatega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

11. Predlog Politike izbora članov Nadzornega sveta SID –  Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, Poročevalec: Klemen Boštjančič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11A. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

12. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

13. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, organa v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

14. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije,  Poročevalka: dr. Asta Vrečko

15. Predlog razrešitve in imenovanja namestnice člana Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

16. Predlog članstva stalne delegacije Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst, Poročevalka: Tanja Fajon

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

17. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

17A. Predlog soglasja državnemu sekretarju v Ministrstvu za kulturo za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: dr. Asta Vrečko