Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv – predhodne arheološke raziskave na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine za leto 2023. Rok za prijavo je 31. maj 2023.

Javni poziv se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne kot del priprav za:

  • vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
  • ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje:

  • novogradenj,
  • posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
  • predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
  • predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o javnem pozivu je bilo 10. marca 2023 objavljeno v Uradnem listu