Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan žensk – zagotavljanje enakosti spolov skozi inovacije in tehnologije

Mednarodni dan žensk je priložnost, da slavimo ženske, pionirke gibanja za enakost spolov, ki so tlakovale pot današnjemu položaju in možnostim žensk v vseh sferah javnega življenja. To je tudi priložnost, da se spomnimo številnih izzivov, s katerimi se ženske še vedno neenako soočajo pri udejstvovanju v političnem, ekonomskem in socialnem življenju.

Mednarodni dan žensk je tudi priložnost, da opozorimo na položaj tistih žensk in deklic po svetu, katerih izobraževanje, delo, varnost, dostojanstvo in preživetje so negotovi prav zaradi njihovega spola.

Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva žensk je vpliv inovacij in tehnologije na enakost spolov. Prav te namreč vse hitreje oblikujejo naš svet in omogočajo naše polno udejstvovanje v njem, ali pa nas izključujejo, če do njih ne moremo dostopati ali jih ne znamo uporabljati. Tehnologija ima vse večjo vlogo pri družabnih in družbenih interakcijah, zaposlovanju, zdravstvu, bančnih transakcijah, izobraževanju in na mnogih drugih področjih. Vse večja je vloga umetne inteligence pri upravljanju z večjimi količinami informacij, ženske pa so na področju razvoja in uporabe tehnologije še vedno bistveno manj zastopane kot moški. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma iz leta 2021 je globalno med zaposlenimi v industriji umetne inteligence 26 odstotkov žensk. Tehnologija sama po sebi nima predsodkov, vendar pa lahko te tudi nehote vnese tisti, ki jo razvije in oblikuje. Prevladujoča homogenost zaposlenih na tem področju lahko na primer bistveno vpliva na to, katerega spola bodo posamezniki, ki bodo na podlagi računalniške analize vseh prejetih prijav na delovno mesto prejeli delodajalčevo vabilo na razgovor.

Pomemben je torej poudarek, ki ga dajemo izobraževanju in zaposlovanju žensk na področju znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (tako imenovani STEM poklici). Po nekaterih študijah bo do leta 2050 75 odstotkov vseh poklicev, povezanih s temi delokrogi, zato bodo gospodarske in druge posledice pomanjkljivih prizadevanj na tem področju vidne tudi v prihodnosti. Med nacionalnimi aktivnostmi za spodbujanje žensk in deklic za delo in izobraževanje na tem področju sodi tudi projekt Inženirka leta, ki teče že od leta 2012.

Krepitev moči žensk ima pomembno mesto tudi v slovenski zunanji politiki. Slovenija je dolgoletna zagovornica enakosti spolov v okviru mednarodnih organizacij, v bilateralnih odnosih z državami in preko razvojnih projektov na terenu. Za krepitev in usklajenost nadaljnjih prizadevanj je v pripravi strategija feministične zunanje politike, pa tudi smernice za vključevanje enakosti spolov in opolnomočenje žensk in deklic v razvojno sodelovanje. Z njima želimo izpolniti svojo zavezo, da si bomo prizadevali za enakost in pravičnost doma in po svetu. Še naprej bomo spodbujali celovito uresničevanje vseh človekovih pravice za ženske, njihove enake možnosti na političnem, socialnem, kulturnem, varnostnem in ekonomskem področju ter se zavzemali za odprt dostop žensk in deklic do kakovostne izobrazbe.