Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Matevž Čelik na skupščini Skupnosti muzejev Slovenije o strateških usmeritvah

Državni sekretar Matevž Čelik je na skupščini Skupnosti muzejev Slovenije predstavil vizijo in strateške usmeritve nastajajoče Nacionalne strategije za muzeje in galerije. Strategijo pripravlja Delovna skupina za muzejsko politiko, ki od konca lanskega leta deluje v okviru Ministrstva za kulturo.

Državni sekretar Čelik je predstavil dosedanje delo delovne skupine, ki pripravlja nacionalno strategijo za muzeje in galerije. V delovni skupini, ki jo državni sekretar vodi skupaj z vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino Špelo Spanžel, sodelujejo direktorji in kustosi slovenskih državnih ter občinskih muzejev in galerij. Namen strategije je reformirati muzeje in galerije, prenoviti sistem, v katerem delujejo, ter jim dati nov zagon pri razvoju programov, digitalni transformaciji ter podpori lokalnim in ustvarjalnim skupnostim.

Eden prvih korakov na poti do nacionalne strategije je oblikovana dolgoročna vizija razvoja muzejev in galerij. Po besedah državnega sekretarja Čelika naj bi muzeji in galerije pomembno prispevali k razvoju družbe in gospodarstva ter odgovornega odnosa do okolja. Postali naj bi odprte, dinamične, živahne in med sabo dobro povezane institucije z zanimivimi, sodobno opremljenimi prostori, v katerih bodo povezovali muzejsko gradivo, dediščino, zbirke, znanje, tehnologije in sodobne ustvarjalnosti.

Poleg vizije je delovna skupina oblikovala tudi pet ključnih strateških usmeritev razvoja muzejev in galerij.

Muzeji in galerije kot nosilci trajnostnega razvoja in delovanja. Muzeji in galerije naj bi izboljšali energetsko učinkovitost pri investicijah in opremi, okrepili ekološko organizacijo prostorov in odgovorno ravnanje z odpadki ter s programi osveščali javnost o ekoloških vprašanjih.

Učinkovito upravljanje ter povezovanje fizičnih in digitalnih zbirk v programih. Vzpostavlja se skupni register premične dediščine, ki bo ponudil tudi skupno platformo za predstavitev zbirk in programov muzejev. Poleg tega naj bi muzeji v prihodnje bolj povezano, trajnostno in strateško načrtovali programe in zbirke, se usklajevali na nacionalni ravni, vzpostavili enotna pravila za upravljanje zbirk, zagotovili fizično in digitalno dostopnost zbirk, sistemsko uredili varovanje in arhiviranje podatkov ter poenotili računalniške programe za inventarizacijo.

Grajenje strokovne odličnosti vodstev, muzejskih delavcev in delovnih kolektivov. Muzeji in galerije potrebujejo sistemsko, stalno, večnivojsko izobraževanje in izmenjavo kompetenc. Vzpostaviti je treba obvezno izobraževanje za vodstvene kadre v muzejih, zaposlovati na področjih stikov z javnostmi, komunikacije in dela z obiskovalci. Treba bo zagotoviti transparentne in etične pogoje dela za zunanje sodelavce. Ključni za razvoj novih programov bosta raznolikost in več disciplinarnost ekip.

Sistemska reforma struktur in procesov načrtovanja in upravljanja zaradi učinkovitejšega dela muzejev in galerij. Treba bo posodobiti zakonodajo in z njo vzpostaviti standarde dela in ravnanja z nepremično kulturno dediščino, določiti statuse muzejev in muzejskih predmetov, omogočiti večletne programe ter posodobiti sistem imenovanja uprav in organov muzejev, ki mora temeljiti na strokovnosti. 

Zagotovitev sodobne infrastrukture in opreme za delovanje muzejev. Treba je posodobiti prostore večine slovenskih muzejev in za prenovo ter gradnjo novih muzejskih prostorov oblikovati strokovne smernice za projektiranje muzejev in muzejskih prostorov. Poleg tega bo del strategije desetletni načrt investicij v muzejsko infrastrukturo.

V prihodnjih mesecih bo delovna skupina nadaljevanje oblikovanje nacionalne strategije, med drugim bo oblikovala cilje in ukrepe, o katerih bodo potekale strokovne javne razprave.