Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1A. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022 in Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2A. Predlog dodatka k Načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

3. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, Poročevalka: Irena Šinko

4. Informacija o izvedbi projekta Potniški center Ljubljana, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 5A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditiv pravic porabe (MGTŠ, MKGP), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji nekaterih vidikov insolvenčnega prava, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki o prebivalstvu in stanovanjih, spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 in razveljavitvi uredb (ES) št. 763/2008 in (EU) št. 1260/2013, Poročevalec: Tomaž Smrekar

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 14. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 16. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10. Informacija o dogodku Reforma ekonomskega upravljanja EU – iskanje soglasja za zagotavljanje vzdržnosti in rasti 9. marca 2023 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Poročilo o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na konferenci na temo »Katere trajnostne sisteme za živinorejo in potrošnjo mesa bi morala spodbujati Evropska unija in jih ohraniti do leta 2050«, 7. februarja 2023 v Bruslju in virtualno (hibridni dogodek),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 51. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 10. februarja 2023 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ruande, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

13A. Pobuda za sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj v zvezi s posebnimi prispevki v Sklad za industrijski razvoj, Poročevalec: Matjaž Han

13C. Izhodišča o udeležbi ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na zasedanju Svetovnega vrha o informacijski družbi (WSIS) od 13. do 17. marca 2023 v Ženevi,Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

13Č. Izhodišča za srečanje ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška s hrvaškim ministrom za regionalni razvoj in sklade EU Šimetom Erlićem 14. marca 2023 v Zagrebu in z županom mesta Varaždin Nevenom Bosiljem 14. marca 2023 v Varaždinu, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na skupnem osmem in devetem pregledovalnem sestanku pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti od 20. do 31. marca 2023 na Dunaju, Poročevalec: Uroš Brežan

14A. Informacija o delovnem obisku generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov za gospodarski razvoj (UNIDO) v Republiki Sloveniji med 14. in 16. marcem 2023 in Informacija o srečanju z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom, Poročevalec: Matjaž Han

15. Poročilo o delu misij IRRS in ARTEMIS Mednarodne agencije za atomsko energijo v Sloveniji, Poročevalec: Uroš Brežan