Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog mnenja o Predlogu resolucije Državnega zbora Republike Slovenije o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike za leto 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za odpravo administrativnih ovir s področja upravnih zadev tujcev za leto 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s poročili o učinkovitosti delovanja centrov za socialno delo in enot centrov za socialno delo na območjih, kjer so ustanovljeni, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije s področja usklajenosti zakonodaje na področju invalidskega varstva s Konvencijo o pravicah invalidov, Poročevalec: Luka Mesec

6. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 3340-21-0063 Programi za AV medije 2022-2023 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

7. Predlog spremembe projekta 1911-20-0006 Nadzidava garaže MORS v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

7A. Predlog spremembe projekta 2711-22-0018 UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

III. ZADEVE EU

8. Predlog dopolnjenega Izvedbenega načrta za izpolnjevanje kriterijev in zavez Republike Slovenije za Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (PESCO) za leto 2022, Poročevalec: Marjan Šarec

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 13. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Luka Mesec

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

11. Informacija o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na neformalnem zasedanju ministrov za obrambo EU 7. in 8. marca 2023 v Stockholmu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Pobuda za sklenitev Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o pomoči na področju evropskih zadev, Poročevalka: Tanja Fajon

13. Poročilo o aktivnostih Vlade Republike Slovenije v okviru Unije za Sredozemlje v letu 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

13A. Širitev vpisa suhozidne gradnje na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

14. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenija dr. Roberta Goloba 13. marca 2023 v Bosni in Hercegovini, Poročevalka: Tanja Fajon

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 66. zasedanju Komisije OZN za droge od 13. do 17. marca 2023 na Dunaju in predlog donacije Uradu Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

16. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na seminarju o manjšinskih jezikih in večjezičnih šolskih sistemih v Sloveniji 10. marca 2023 v Celovcu, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

17. Poročilo o uradnem obisku ministra za obrambo Marjana Šarca 2. in 3. februarja 2023 na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s stališčem Vlade RS glede udeležbe ruskih in beloruskih športnikov na poletnih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Roberta Janeva v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zorana Mojškerca v zvezi z delom predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi z neodvisnostjo sodne veje oblasti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s pristojnostjo za področje dolgotrajne oskrbe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac