Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 34. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v uporabi javnega raziskovalnega zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parceli v k. o. 657 Maribor Grad v lasti Univerze v Mariboru za izgradnjo NN priključka za elektriko in telekomunikacije, Poročevalec: dr. Igor Papič

3. Predlog določitve Šolskega centra Nova Gorica za upravljavca nepremičnine v k. o. 2315 Šempeter, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

4. Predlog določitve Srednje medijske in grafične šole Ljubljana za upravljavca nepremičnin v uporabi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

II.  PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog seznanitve z vsebino sodne poravnave glede odškodnine zaradi nepravilne namestitev sončne elektrarne na Srednji dvojezični šoli Lendava, Poročevalec: dr. Darjo Felda

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Poročilo o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6A. Predlog soglasja k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za javno upravo, Inšpektoratu za javni sektor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6B. Predlog soglasja k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za javno upravo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

13. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

14. Predlog Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za spremljanje Strategije jugovzhodne Evrope 2030 in imenovanju nacionalne koordinatorke za implementacijo spremljanja Strategije jugovzhodne Evrope 2030, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

15. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Poročevalec: Marjan Šarec

15A. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

15B. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

15C. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Medresorske analitične skupine, Poročevalec: Marjan Šarec

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

16. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Poročevalec: Matjaž Han