Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni podatki o gibanjih v državnem proračunu

Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvih dveh mesecih letošnjega leta zabeležil približno 2 milijardi evrov prihodkov in 1,9 milijarde evrov odhodkov. Tako prihodki kot odhodki so bili nižji kot v primerljivem lanskem obdobju. Proračun je imel v prvih dveh mesecih tako približno 108 milijonov evrov presežka.

Proračunski prihodki so bili v prvih dveh mesecih letošnjega leta približno 159 milijonov evrov oziroma 7,4 odstotka nižji kot v primerljivem lanskem obdobju, odhodki pa so se znižali za 172 milijonov evrov oziroma 8,4 odstotka.

Davčni prihodki so dosegli približno 1,7 milijarde evrov, kar je dva odstotka oziroma 33 milijonov evrov več kot v enakem lanskem obdobju. V proračun se je steklo za 786 milijonov evrov davka na dodano vrednost, kar je 2,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Prilivi iz dohodnine so se znižali; dosegli so 298 milijonov evrov oziroma 7,7 odstotka manj od primerljivega lanskega obdobja. Padec te kategorije davčnih prihodkov je posledica dohodninskih sprememb, ki so začele veljati aprila lani, in zadnjih sprememb, ki veljajo od začetka letošnjega leta. Sredstva, ki iz naslova dohodnine pripadajo občinam v tem obdobju, pa so višja za skoraj 18 milijonov evrov oziroma 8,6 odstotka.  

Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so znašali približno 192 milijonov evrov in so bili za 22,9 odstotka višji kot v prvih dveh mesecih lanskega leta. Višje mesečne akontacije davka od dohodkov pravnih oseb so posledica boljšega poslovanja podjetij v letu 2021 glede na leto 2020. 

Prihodki od trošarin so dosegli približno 249 milijonov evrov oziroma 7,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast trošarin od energentov je v večji meri posledica plačila zapadlih obrokov zaradi odobrenega obročnega plačila trošarin iz lanskega leta, zaradi dviga trošarin na tobačne izdelke pa beležimo tudi rast pobranih trošarin na tobak.

Za investicije smo v obravnavanem obdobju namenili približno 100 milijonov evrov oziroma 22,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo v prvih dveh mesecih namenili približno 312 milijonov evrov oziroma odstotek manj kot lani. Zaradi nižjega števila nezaposlenih so se transferi tej kategoriji državljanov znižali za 7,9 odstotka, družinski prejemki in starševska nadomestila pa so se v luči izplačila draginjskega dodatka za otroke zvišala za 19,9 odstotka. Za 5,2 odstotka so se zvišali tudi transferi za zagotavljanje socialne varnosti, med drugim zaradi izvajanja Zakona o osebni asistenci in izplačila energetskega dodatka za najbolj ranljive.