Skoči do osrednje vsebine

73. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji dopisni seji je vlada podaljšala začasni dogovor glede plačanih ur za delo sindikalnih zaupnikov, pooblastila ministra Poklukarju za pogajanja o Kolektivni pogodbi za policiste in imenovala generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo.

Podaljšanje začasnega dogovora glede plačanih ur za delo sindikalnih zaupnikov

Vlada Republike Slovenije sklene aneks k Začasnemu dogovoru o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste in zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno delo sindikalnih zaupnikov, ki delujejo v stalnem organu sindikata. Z aneksom se podaljšuje veljavnost začasnega dogovora za šest mesecev. Vlada za podpis aneksa pooblašča ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja.

Začasni dogovor se uporablja do uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za policiste, v katerem bo urejeno področje fonda plačanih ur za sindikalno delo za sindikalne zaupnike, ki delujejo v stalnih organih policijskih sindikatov oziroma največ šest mesecev. Glede na to, da pogajanja o sklenitvi aneksa še niso zaključena, se podaljšuje njegova veljavnost še za obdobje šestih mesecev.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Pooblastilo ministru Poklukarju za pogajanja o Kolektivni pogodbi za policiste

Vlada Republike Slovenije je pooblastila ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja za pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za policiste v delu, ki se nanaša na delo sindikalnih zaupnikov, ki opravljajo delo v organih sindikata.

Vlada je januarja 2023 pooblastila Sanjo Ajanović Hovnik, ministrico za javno upravo, ki je opravljala funkcijo ministrice za notranje zadeve, ki pa je to funkcijo prenehala opravljati.

Vlada je julija 2022 sprejela izhodišča za pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za policiste (KPP) v delu, ki se nanaša na delo sindikalnih zaupnikov v organih sindikata. Če bo s sindikati dosežen dogovor o sklenitvi aneksa h KPP oziroma dogovor o sklenitvi nove kolektivne pogodbe, bo Ministrstvo za notranje zadeve vlado seznanilo z dogovorjenim in predlagalo sklenitev

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada imenovala generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo

Vlada je mag. Marjana Divjaka znova imenovala za generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance, in sicer za dobo petih let, od 1. junija 2023 do najdlje 31. maja 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uradnike za položaje iz drugega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih, med njimi generalne direktorje na ministrstvih, se izbira na podlagi javnega natečaja. Ta mora biti zaključen najkasneje tri mesece pred potekom obdobja imenovanja. V istem roku lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, uradnika znova imenuje na isti položaj brez internega oziroma javnega natečaja.

Skladno s tem je minister za finance vladi predlagal, da na položaj generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance znova imenuje mag. Marjana Divjaka.

Vir: Ministrstvo za finance