Skoči do osrednje vsebine

Javni dvoletni poziv – varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti za leti 2023 in 2024. Rok za prijavo je 31. marec 2023.

Predmet programskega poziva je dvoletno sofinanciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev in drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost. Namen programskega poziva je s financiranjem okrepiti izvajanje javnih kulturnih programov na področju varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti. 

Sofinanciral se bo javni kulturni program, ki je zaradi vodilne vloge v javnem interesu na posameznem področju programskega poziva in je zato pomemben za vso Slovenijo.

Obvestilo o javnem pozivu je bilo 24. februarja 2023 objavljeno v Uradnem listu.