Skoči do osrednje vsebine

Delež ukrajinskih otrok z začasno zaščito v slovenskih osnovnih šolah

Delež otrok z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine je po podatkih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) v slovenskih šolah po začetku vojne v Ukrajini najprej strmo naraščal, a se že konec aprila 2022 umiril. Trenutno je v slovenskih šolah 907 otrok z začasno zaščito.

Zaradi vojne v Ukrajini, ki se je začela februarja 2022, so se tudi v Slovenijo zatekli številni begunci in begunke iz Ukrajine. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve, ki jih je posredoval Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, je bilo do 24. januarja letos v Sloveniji vloženih 8564 prošenj za začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine. Od tega je bilo 2879 (34 %) vlagateljev moškega in 5685 (66 %) ženskega spola, odobrenih pa je bilo 7825 vlog. Največ vlog so prejeli v UE Ljubljana (1758), sledita ji UE Logatec (849) in UE Maribor (770).

V Evropski uniji je po podatkih Sveta EU (2. 2. 2023, zajem podatkov: 24. 2. 2023) okoli štiri milijone beguncev iz Ukrajine z začasno zaščito; največ jih je v Nemčiji (967.715), sledita pa ji Poljska (961.340) in Češka (432.415). V Sloveniji je po teh podatkih 7675 ukrajinskih beguncev z zaščito, manj jih je le še v Luksemburgu (4655) in na Malti (1515). Po podatkih Združenih narodov (zajem podatkov: 24. 2. 2023), ki vključujejo tudi druge oblike zaščite za begunce, ima Poljska z 1.563.386 (21. 2. 2023) sicer več beguncev iz Ukrajine kot Nemčija, ki jih je po teh podatkih na 31. januarja letos imela 881.399, Slovenija pa v okviru držav EU z 8707 (19. 2. 2023) ostaja na predpredzadnjem mestu. Po kriteriju števila vseh beguncev iz Ukrajine, ki so jih zabeležile posamezne države ne glede na začasno ali kakšno drugo zaščito, pa jih je po teh podatkih Združenih narodov največ, 2.852.395, v Rusiji (podatek je sicer iz 3. oktobra 2022).

Med prosilci za začasno zaščito je bilo v Sloveniji 2223 otrok v starostni dobi do 13 let, torej kar 25,6 odstotka vseh vlagateljev, pri čemer gre za uravnoteženo skupino glede na spol (moški 50,5 % in ženski 49,5 %), 58 prošenj pa so vložili mladoletniki brez spremstva. MVI (tedanji MIZŠ) je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) ter Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov takoj po prihodu prvih begunk in beguncev v Slovenijo pripravil ukrepe, s katerimi naj bi omogočili njihovo nemoteno vključevanje v šole. Možnosti, potek postopkov in napotki so bili podrobno predstavljeni na spletni strani MVI – Izobraževanje ukrajinskih otrok v Sloveniji, Vključevanje otrok z začasno zaščito v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja –, v Smernicah za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode, ki so jih pripravili na ZRSŠ, ter na rednih sestankih in v drugih oblikah sodelovanja s šolami.

Otroci z začasno zaščito iz Ukrajine so se hitro začeli vključevati v slovenski izobraževalni sistem. Po podatkih MVI so slovenske javne osnovne šole sredi marca 2022 zabeležile 48 ukrajinskih učencev z začasno zaščito, številka pa se je do konca meseca več kot početverila – 29. marca jih je bilo 218.

Število je nato ves čas bolj ali manj naraščalo, še posebej strmo v prvih dveh mesecih – 20. aprila 2022 jih je bilo 609 –, ob koncu aprila pa se je nekoliko ustalilo. Po zadnjih podatkih (5. 1. 2023) je v 236 slovenskih osnovnih šolah skupno 907 ukrajinskih učencev z začasno zaščito, kar je 0,47 odstotka vseh osnovnošolskih otrok (194.645).

Največ otrok z začasno zaščito so sprejele prav osnovne šole, pri čemer je njihov delež glede na posamezne razrede razmeroma enakomeren, največ (120) jih je v 4. razredu, najmanj (75) pa v 7. razredu. Osnovnim šolam sledijo vrtci (244 otrok v 102 vrtcih), tem pa srednje šole (deset dijakov v 42 srednjih šolah) in osnovne šole s prilagojenim programom (osem učencev v osmih šolah), po enega učenca sta sprejela še Center IRIS Ljubljana ter Center za sluh in govor Maribor.

Sodeč po dosedanjih podatkih, se je proces vključevanja otrok z začasno zaščito v izobraževalni program pri nas odvijal nemoteno in brez večjih težav, kar lahko pripišemo tudi ozaveščenosti o tem, kaj za begunske otroke in normalizacijo njihovega življenja pomeni vključevanje v izobraževanje.

Število ukrajinskih učencev z začasno zaščito v slovenskih osnovnih šolah (preglednica)

Podatki zajemajo število učencev z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine, vključenih v posamezne razrede slovenske javne osnovne šole v obdobju od 15. marca 2022 do 5. januarja 2023, ter njihovo skupno število in delež glede na število vseh osnovnošolskih otrok pri nas.

Datum 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Skupno %
15. 3. 2022 5 8 7 5 3 7 5 2 6 48 0,02%
22. 3. 2022 15 16 14 12 16 15 14 9 8 119 0,06%
29. 3. 2022 25 29 26 24 30 24 23 19 18 218 0,11%
5. 4. 2022 44 48 43 44 51 43 32 38 37 380 0,20%
13. 4. 2022 60 67 59 58 66 51 44 48 54 507 0,26%
20. 4. 2022 72 82 74 66 78 66 52 59 60 609 0,32%
26. 4. 2022 73 89 82 71 86 81 55 65 63 665 0,34%
3. 5. 2022 78 89 82 71 86 83 55 67 63 674 0,35%
12. 5. 2022 85 92 84 78 90 88 59 69 65 710 0,37%
19. 5. 2022 86 100 89 82 95 96 67 72 72 759 0,39%
27. 5. 2022 84 97 91 84 98 99 69 72 71 765 0,40%
9. 6. 2022 83 100 91 86 100 101 69 72 74 776 0,40%
7. 9. 2022 94 110 91 103 94 104 88 68 73 825 0,42%
27. 9. 2022 113 118 99 116 99 113 100 77 87 922 0,47%
14. 11. 2022 111 110 98 118 99 106 99 74 84 899 0,46%
5. 1. 2023 109 113 101 120 100 106 99 75 84 907 0,47%