Skoči do osrednje vsebine

Pogajanja naj tečejo za mizo, ne na ulici

Pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja redno potekajo, tudi s sindikatom delavcev v zdravstveni negi, zato je napovedani protestni shod neutemeljen.

Ker je povod zanj višina plač, pojasnjujemo, da so se povprečne plače medicinskih sester v obdobju 2015–2022 zvišale, in sicer za od 37 do 45 odstotkov, odvisno od tarifne skupine. Razlog za zvišanja niso le dodatki, pač pa tudi rast osnovnih plač, in to za od enega do šest plačnih razredov.

Zaposlenim v plačni podskupini E3 - medicinske sestre in babice so se plačni razredi v povprečju povišali, kot kaže spodnja tabela. V tarifnih skupinah V in VII/1, kamor je uvrščena velika večina zaposlenih v tej plačni podskupini, se je uvrstitev v povprečju povišala za več kot tri plačne razrede (en plačni razred pomeni približno 4 odstotke).

Tarifna skupina Povprečni dvig plačnih razredov Odstotek zaposlenih v tarifni skupini
IV 4,44 3%
V 3,3 42%
VII/1 3,74 54%
VII/2 1,59 1%

Povprečni dvig plačnih razredov v plačni podskupini E3 - medicinske sestre in babice glede na tarifno skupino

Da vlada zaposlenih v zdravstveni negi ni spregledala, pač pa ravno obratno, dokazuje tudi uzakonitev dveh dodatkov:

  • dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve: zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem na primarni ravni zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra in posledično večjega obsega dela v višini do 2000 evrov na mesec za polni delovni čas (sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti in glede na stopnjo pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti);
  • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covid-19: do največ 900 evrov bruto na mesec (za čas neposrednega dela z obolelimi);

Ob napovedanem protestu spomnimo še, da so zaposleni v zdravstveni negi višje plače (v povprečju za več kot tri plačne razrede), dobili novembra 2021. Zaradi tako povzročenih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu je vlada v pogajalskem procesu s preostalimi sindikati te dejavnosti decembra lani vzpostavila ustreznejša razmerja, zdaj pa dialog nadaljuje v okviru načrtovanega plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo, pod okriljem katerega bo pravična razmerja v osnovnih plačah – seveda v sodelovanju s sindikati – dokončno uredila.

Ob vsem tem je vzpodbuden tudi podatek, da se število medicinskih sester zvišuje, v obdobju 2015–2022 jih je za približno 2800 več, kar bo med drugim pripomoglo k boljšim delovnim razmeram.

Če je razlog za napovedane proteste strah, da bi katera izmed poklicnih skupin pri odpravljanju plačnih nesorazmerij ostala spregledana, je ta odveč. Kot v vladi ponavljamo ves čas, želimo skupaj s sindikati uresničiti zaveze iz dogovora iz oktobra 2022 – in to za pogajalsko mizo in z argumenti, ne pa na ulici. Vlada si za to prizadeva, verjamemo, da tudi sindikati.