Skoči do osrednje vsebine

Na 3. seji Strateškega sveta za prehrano o Nordijskih prehranskih priporočilih

Na 3. seji se je sestal Strateški svet za prehrano. Člani sveta so se seznanili s že obstoječimi prehranskimi priporočili za splošno javnost in s procesom priprave Nordijskih prehranskih priporočil.

Člani Strateškega sveta za prehrano so se najprej seznanili s že obstoječimi prehranskimi priporočili, ki so sredi devetdesetih let preteklega stoletja prešla iz hranilnih priporočil v priporočila na osnovi živil, kot npr. izbirajte pestro hrano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega kot živil živalskega izvora. Vendar pa, podobno kot druge manjše države, v Sloveniji zaenkrat nimamo splošnih nacionalnih priporočil na podlagi živil (angleško: Food Bassed Dietary Guidelines - FBDG).

Leta 2000 so bila z uvedbo nacionalnega programa obvladovanja srčno žilnih bolezni, vpeljana prehranska priporočila, ki temeljijo na svetovanem prehranskem vzorcu oziroma skupinah živil »12 korakov zdravega prehranjevanja.« Koncept »12 korakov« se je uporabil v obeh do zdaj sprejetih nacionalnih programih prehranske politike in se je v teh letih dopolnjeval ter udejanjal v različnih prikazih kot so prehranske enote, piramide, prehranski krožniki. Danes so v uveljavi splošna prehranska priporočila iz leta iz 2016, ki koncept »12 korakov« prikazujejo v obliki prehranskega krožnika ali sklede.

Predsednica Strateškega sveta za prehrano je nato na kratko predstavila proces priprave Nordijskih prehranskih priporočil. Nordijske države že od leta 1980 redno izdajajo posodobljena Nordijska prehranska priporočila, ki so temelj prehranske in zdravstvene politike.

Najnovejša priporočila, ki bodo izšla junija 2023, že od leta 2019 pripravlja skupina skoraj 400 domačih in tujih znanstvenih strokovnjakov iz področij prehrane, zdravja, trajnosti (več kot 50) in metodologije. Pripravo priporočil financirajo Nordijski urad za medvladno sodelovanje (Nordic Council of Ministers), različni organi za hrano in zdravje, univerze, Evropska Unija itd.

Vizija nordijske regije je postati najbolj trajnostna regija v svetovnem merilu do leta 2030. V okviru tega je njihova misija transformirati tudi prehranski sistem. Pri pripravi priporočil izhajajo iz visokih znanstvenih standardov ter uporabljajo odprt, transparenten in demokratičen proces. Priporočila obsegajo prehranski in okoljski del, ki se na koncu združita v skupno priporočilo. Prehranski del priporočil obsega prehranske referenčne vrednosti za 36 hranil in priporočila na osnovi skupin živil za 17 skupin živil izhajajoč iz sistematičnega pregleda literature (več kot 14.000 znanstvenih člankov). Za pripravo okoljskega dela priporočil bodo upoštevali globalne, evropske in nordijske dokaze o trajnostni prehrani. V sklepnem delu priprave priporočil združijo prehranski in okoljski del.

Strateški svet za prehrano je na podlagi predstavitev sprejel, da se za pripravo predloga Slovenskih nacionalnih smernic zdrave in trajnostne prehrane na osnovi skupin živil vzpostavi strokovna skupina, ki mora biti multidisciplinarna s področji prehrane, medicine, okolja, kmetijstva ter družboslovja, da naslavlja vse pomembne družbene vidike. Za vodenje in koordinacijo priprave predloga Slovenskih nacionalnih smernic zdrave in trajnostne prehrane na osnovi skupin živil so člani Strateškega sveta za prehrano imenovali dr. Natašo Fidler Mis.