Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar podpisal usmeritve za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v skladu s svojo politično zavezo, ki jo je podal prejšnji teden na zaslišanju pred Odborom za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državnem zboru, podpisal usmeritve in obvezna navodila Policiji za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj.

Iz usmeritev izhaja, naj policija takoj okrepi aktivnosti za odkrivanje kaznivih dejanj z elementi korupcije in njihovih storilcev na vseh organizacijskih ravneh. Minister je ob tem poudaril zlasti pomen učinkovitega proaktivnega dela policije in odkrivanja tveganj na področjih, kot so na primer večje investicijske naložbe in projekti ter s tem povezana javna naročila na evropski, državni in lokalni ravni. Policija naj nadaljuje tudi z aktivno vlogo pri prenovi Resolucije o preprečevanju korupcije.

Policija je, kot je zapisano v ministrovih navodilih in obveznih usmeritvah, dolžna do 31. marca 2023 organizirati delo kriminalistične policije na način, da bo preiskovanje kaznivih dejanj z elementi korupcije strokovno, hitro in učinkovito.