Skoči do osrednje vsebine

Poklicni gasilci so ena bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju

Podatki kažejo, da pri gasilcih krivičnih nesorazmerij ni. Plače gasilcev vseskozi rastejo.

tabela s prikazom povprečne plače v primerljivih poklicih

Povprečna bruto plača primerljivih poklicev v javnem sektorju | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Rast povprečne plače poklicnega gasilca

Povprečna plača gasilca s srednješolsko izobrazbo je leta 2022 znašala 2.128,66 evrov, gasilca z višješolsko izobrazbo v letu 2022 2.619,08 evrov, gasilca z visokošolsko izobrazbo pa, glede na tarifni razred, 2.976,95 evrov oziroma 3.231,03 evrov. 

V primerjavi z letom 2015 podatki kažejo, da se je povprečna plača gasilcu s srednješolsko izobrazbo povečala za 32 odstotkov, za enak odstotek tudi tistemu z višješolsko izobrazbo, tistemu z visoko šolo pa se je plača med leti 2015 in 2022 povečala za 28 odstotkov oziroma 17 odstotkov, glede na tarifni razred.

Opomba: vsi podatki so v bruto zneskih.

Primerjava rasti povprečne plače z vzgojitelji

Ker se v javnosti gasilci pogosto primerjajo z vzgojitelji in ostalimi strokovnimi delavci v vrtcih, dodajamo podatke, ki kažejo, da so se plače gasilcem poviševale bistveno bolj kot vzgojiteljem. Iz podatkov izhaja, da gredo ta nesorazmerja znatno v prid gasilcem, kljub zadnjim predvidenim povišanjem plač vzgojiteljic.

Leta 2022 so imeli vzgojitelji s srednješolsko izobrazbo povprečno plačo 1.240 evrov, medtem ko so imeli gasilci s srednješolsko izobrazbo 2.130 evrov.

Povprečna plača vzgojiteljice z visokošolsko izobrazbo je bila v letu 2022 okoli 2.100 evrov, medtem ko je za gasilca z visokošolsko izobrazbo v letu 2022 znašala skoraj 3.000 evrov.

Opomba: vsi podatki so v bruto zneskih.

Vlada je zavezana dialogu

Vlada v gasilcih vidi enakovredne partnerje, zato verjame, da imajo iskreno namero realizirati tisto, kar so se vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja zavezali z Dogovorom oktobra 2022 in pričakuje odziv na predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja ter na izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila predstavljena vsem sindikatom javnega sektorja 9. februarja 2023.

Prav tako iz omenjenega oktobrskega dogovora, ki ga je podpisal tudi Sindikat poklicnih gasilcev, izhaja, da se bodo do 30. junija 2023 pogajali in ne protestirali.

Pojasnjujemo še, da so gasilci pred prehodom v nov plačni sistem leta 2008 imeli bistveno nižje plače kot denimo policisti, vojaki in cariniki. S prehodom v nov plačni sistem so se gasilci uvrstili v skupino primerljivih poklicnih skupin kot so policisti, vojaki, pravosodni policisti in uradniki finančne uprave.

Zahteve gasilcev po povišanju plač za osem plačnih razredih pomenijo, da želijo imeti bistveno višje plače kot primerljive skupine. Konkretno njihova zahteva pomeni 35 odstotkov višje plače od policistov.

Vlada zahtevo gasilcev razume kot neupravičeno, saj želi plačna razmerja med omenjenimi poklicnimi skupinami, ob zavedanju, da predstavljajo izjemno pomemben del za delovanje države, ohranjati.