Skoči do osrednje vsebine

Minister Mesec s sindikatom o odpravi outsourcinga

Ministrstvo se je sestalo s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije glede outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu. Ministrstvo stoji na strani zaposlenih, zato je tudi minister Mesec na vladi že večkrat opozoril in tudi javno pozval Slovenski državni holding k ukrepanju, da se preneha s praksami outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu.

Minister Luka Mesec se je skupaj z državnim sekretarjem Danom Juvanom, člani kabineta ter vodstvom Inšpektorata za delo Republike Slovenije, sestal s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije glede outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu. 

Ministrstvo podpira in se pridružuje mnenju Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije o neprimernosti praks najema zunanjih izvajalcev oziroma tako imenovanega outsourcinga ter potencialno škodljivih učinkih tovrstnih praks na socialno varnost ter materialni položaj delavk in delavcev ter na neposredno škodo, ki jo takšne prakse povzročajo delavskemu organiziranju ter s tem varovanju pravic zaposlenih v prihodnosti. Poleg tega opozarjamo na eno od ključnih zavez s ciljem odprave prekarnosti iz Programa za delo koalicije 2022 – 2026: »Javni sektor bomo postavili za pozitiven zgled in v čim krajšem času v javnem sektorju sladno s pripravljeno strategijo odpravili prekarnost, in sicer tam, kjer obstaja redna potreba po rednem delu, ukinila outsourcing.«.

V januarju smo na ministrstvu v zvezi s problematiko z dopisom pozvali Slovenski državni holding, da tako v konkretnem primeru kot tudi v vseh morebiti ostalih obstoječih enakih ali podobnih primerih pristopi k reševanju izpostavljene problematike v skladu s Programom za delo koalicije 2022 – 2026. Ob tem pri izvajanju korporativnega upravljanja dodatno opozarjamo tudi na spoštovanje priporočil iz dokumenta »Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga« ter potrebo po dopolnitvi tega dokumenta predvsem v 8. poglavju »Spoštovanje človekovih pravic pri poslovanju« z razlogom, da na področju spoštovanja človekovih pravic in urejanja delovnih razmerij v prihodnje ne bo prihajalo do slabih praks.

S sindikatom smo se še strinjali, da je zunanje izvajanje storitev, sploh kadar gre za osnovne dejavnosti, po katerih obstaja redna potreba dolgoročno škodljivo tako za raven pravic delavcev in delavk, kot tudi za sindikalno organiziranje ter zmožnostjo sodelovanja delavcev pri upravljanju. Zato bomo na ministrstvu preučili možnost spremembe nekaterih delov zakonodaje, da bi takšne prakse na dolgi rok čim bolj omejili, tudi v kontekstu sprejemanja strategije za odpravo prekarnosti, za kar smo se zavezali v koalicijski pogodbi.

Minister Luka Mesec s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije