Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija objavlja obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije, izdanih v evrih, z oznakama RS83 in RS66.

Republika Slovenija objavlja obvestilo o zbiranju ponudb za odkup naslednjih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v evrih:

  • RS83 (ISIN SI0002103974; zapadlost 31. marec 2023) in
  • RS66  (ISIN SI0002102984; zapadlost 9. september 2024)

skladno s pogoji za odkup obveznic, objavljenimi v Ponudbenem memorandumu za odkup obveznic z dne 14. februarja 2023 (angleško "Tender Offer Memorandum").

Ponudba za odkup obveznic velja od 14. februarja 2023 in bo, v kolikor ne bo podaljšana, spremenjena ali preklicana v skladu z omenjenim ponudbenim memorandumom, veljala do 20. februarja 2023.

Podrobnejše obvestilo s pogoji ponudbe za odkup obveznic je objavljeno v prilogi z enako vsebino kot obvestilo, objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet. Na Ljubljansko borzo so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije.

Omejitev odgovornosti: To obvestilo je treba brati skupaj s Ponudbenim memorandumom. Vsa določila in pogoji Ponudb so podani v Ponudbenem memorandumu, ki ga bodo Imetniki obveznic prejeli na zahtevo. To obvestilo in Ponudbeni memorandum vsebujeta pomembne informacije, ki jih je treba pred odločanjem glede Ponudb skrbno prebrati. Če niste prepričani glede vsebine tega obvestila ali Ponudbenega memoranduma ali tega, kaj bi storili, vam priporočamo, da za finančni in pravni nasvet, tudi glede morebitnih davčnih posledic, vprašate neposredno svojega borznega posrednika, upravljavca pri banki, pravnika, računovodjo ali drugega neodvisnega finančnega ali pravnega svetovalca. Vsak posameznik, s čigar Obveznicami v njegovem imenu upravlja borzni posrednik, banka, skrbnik ali drug pooblaščenec ali posrednik, se mora za sodelovanje v Ponudbah obrniti nanj. Organizatorji, KDD ali Izdajatelj ne izdajajo nobenih priporočil glede tega, ali naj Imetniki obveznic ponudijo Obveznice v odkup v skladu s Ponudbama.

Omejitve ponujanja in razdeljevanja: To obvestilo in Ponudbeni memorandum ne predstavljata ponudbe za nakup ali pridobivanja ponudbe za prodajo Obveznic (in Obveznice v Ponudbah ne bodo sprejete, če so ponujene s strani Imetnikov obveznic) v kakršnih koli okoliščinah, v katerih bi bila takšna ponudba ali pridobivanje nezakonita. V jurisdikcijah, kjer je v skladu z zakoni o vrednostnih papirjih, tako imenovani predpisi (angleško) »blue sky« ali drugimi zakoni zahtevano, da Ponudbo poda borzni posrednik z licenco, in je v takšni jurisdikciji kateri koli Organizator ali katera koli povezana oseba Organizatorjev takšen borzni posrednik z licenco, se v takšni jurisdikciji šteje, da je Ponudbo podal takšen Organizator oziroma povezana oseba v imenu Izdajatelja. Razdeljevanje tega obvestila in Ponudbenega memoranduma je lahko v določenih jurisdikcijah po zakonu prepovedano. Izdajatelj in Organizatorji zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo ali Ponudbeni memorandum, seznanijo s takšnimi omejitvami in jih upoštevajo.