Skoči do osrednje vsebine

Javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja na kmetijah

Obveščamo vse upravičence, da sta bila v petek, 10. februarja, v Uradnem listu RS objavljena dva javna razpisa za pomoč pri blažitvi slabšanja ekonomskega položaja na kmetijah.

Objavljena sta bila javna razpisa za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023 ter za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2023. Za prvi javni razpis je namenjenih do 25.000 evrov, za drugega pa do 90.000 evrov.

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Pomembno: rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Dodatne informacije: