Skoči do osrednje vsebine

66. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji dopisni seji je vlada sprejela predlog novele Zakona o zavarovalništvu in uredbi o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike ter o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov. Potrdila je tudi izredno začasno podporo kmetom ter malim in srednjim podjetjem zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Cilj predloga novele Zakona o zavarovalništvu je predvsem inflacijska uskladitev zneskov, ki so skladno z evropsko direktivo o opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja določeni za zahtevani minimalni kapital ter za opredelitev velikih nevarnosti, ki jih morajo zavarovalnice sozavarovati.
Z novelo tudi jasneje opredeljujemo določbe o prisilni likvidaciji zavarovalnice. Na ta način predvsem odpravljamo ureditev, da delničarji v primeru prisilne likvidacije ohranjajo pristojnosti za sprejem predloga likvidacijskega upravitelja za razdelitev premoženja delničarjem.

Vlada je izdala Uredbo o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, ki opredeljuje pogoje za izvajanje intervencij v obliki neposrednih plačil iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Opredeljuje vlagatelje za neposredna plačila, splošne pogoje za upravičenost do neposrednih plačil (izvajanje kmetijske dejavnosti, najmanj 1 ha upravičenega hektarja površin oz. 100 evrov za vloge za vezano dohodkovno podporo, izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta) in postopno zniževanje plačil.

Sprejela je tudi Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov, ki se financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Uredba je podlaga za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov v letih 2023–2027 ter med drugim opredeljuje vsebino in izvedbo intervencij z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, podintervencij ter pogoje za njihovo izpolnjevanje v posamezni podintervenciji. Za izvedbo intervencij v letih 2023–2027 bo na voljo 6,4 milijona evrov, od tega polovica sredstev prihaja iz proračuna Republike Slovenije, polovica pa iz proračuna EU.

Vlada je potrdila izredno začasno podporo kmetom ter malim in srednjim podjetjem zaradi ruske invazije na Ukrajino s sprejetjem Uredbe o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov. V okviru novega ukrepa se zagotavlja pavšalna pomoč, s katero se nadomesti pokritje dela dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi zvišanja cen pridelave in niso bili pokriti z drugimi pomočmi v sektorjih sadja, vrtnarstva in prašičjega mesa. Ukrep določa tudi podporo začetim naložbam zaradi zvišanja cen gradbenega materiala v primerjavi s cenami ob vložitvi vloge na javni razpis ter višje stroške izvedbe naložbe, ker niso imeli možnosti uveljavljanja tega povišanja s spremembo najvišjih priznanih vrednosti v katalogu stroškov.