Skoči do osrednje vsebine

Najava objave 1. javnega razpisa Evropskega partnerstva za vzdržno modro gospodarstvo

Evropsko partnerstvo za vzdržno modro gospodarstvo (angleško Sustainable Blue Economy Partnership - SBEP) bo kmalu objavilo prvi skupni transnacionalni razpis za raziskovalno inovacijske projekte na temo »Pot naprej: uspešno modro gospodarstvo za svetlejšo prihodnost (angleško The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future)«.

Prednostne tematike razpisa

 • Planiranje in upravljanje rabe morja na regionalni ravni
 • Razvoj morskih priobalnih več namenskih infrastruktur za podporo modremu gospodarstvu
 • Podnebno nevtralna, okoljsko vzdržna in modra hrana in krma z učinkovito rabo virov
 • Zelena tranzicija pridelave in predelave modre hrane
 • Testna uporaba primerov »Oceanskiega digitalnega dvojčka (ang. Ocean Digital Twin)« na nivoju EU morskih bazenov in Atlantskega oceana

  Predvideni partnerji v razpisu

  37 nacionalnih organizacij, ki financirajo raziskave in inovacije iz 23 držav: Belgije, Cipra, Danske, Estonije, Ferskih otokov, Finske, Francije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske in Turčije.

  Trajanje projektov

  36 mesecev

  Upravičenci

  Raziskovalne organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZRRiD, Uradni list RS, št.186/21) in v skladu z nacionalnim aneksom v okviru 1. transnacionalnega javnega razpisa SBEP.

  Posamezn-i/a raziskoval-ec/-ka lahko sodeluje v prijavi le enega projekta.

  Da bi bili predlogi projektov upravičeni, morajo v njih sodelovati partnerji iz najmanj treh navedenih držav. 

  Predviden datum objave razpisa

  13. februar 2023

  Prijavni postopek

  Prijavni postopek bo dvostopenjski, s predvidenim rokom za oddajo pred-prijav predlogov projektov 14. aprila 2023 in končnih prijav predlogov septembra 2023.

  Prijave v angleškem jeziku bo potrebno oddati v elektronski obliki.

  Navodila za prijavo, merila za upravičenost in ocenjevanje ter druge pomembne informacije bodo objavljene z uradno objavo razpisa.

  Razpisna sredstva

  Predvidena skupna vrednost celotnega transnacionalnega razpisa bo 50 milijonov evrov.

  Financiranje slovenskih partnerjev v projektu

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo sodelovanje partnerjev iz Slovenije sofinaciralo predvidoma do višine 900.000 evrov.

  Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 300.000 evrov za celotno trajanje projekta (največ 100.000 evrov letno). 

  Predvidoma bodo financirani do 3 projekti s slovenskimi partnerji (v primeru dodatnega »top-up« financiranja s strani Evropske komisije lahko tudi več).