Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je 2. februarja 2023 objavila Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je 2. februarja 2023 objavila Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Javni poziv je namenjen povezovanju s programi Evropske komisije Obzorje 2020 in Obzorje Evropa Marie Skłodowska-Curie za individualne ali podoktorske štipendije na evropski ali globalni ravni (angleško Action Individual/Postdoctoral Fellowships - F/PF, European/Global Fellowships  - EF/GF)  (mednarodni razpis MSCA).

Javni poziv je razdeljen na dva vsebinska sklopa:

Sklop A - mobilnost in reintegracija je namenjen (so)financiranju raziskovalnih projektov slovenskih javnih raziskovalnih organizacij, ki v prijavi opredelijo tiste podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis MSCA od vključno leta 2019 naprej in je v recenzentskem postopku prejela oceno sedemdeset odstotkov ali več ter ni bila sprejeta v (so)financiranje. Sklop A sestavljata dve dejavnosti: dejavnost mobilnosti (v trajanju do dveh let) in dejavnost reintegracije (v trajanju od najmanj štirih mesecev do eno leto);

Sklop B - reintegracija je namenjeni (so)financiranju dejavnosti reintegracije na slovenski javni raziskovalni organizaciji in za tiste odlične podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, ki so bili izbrani in (so)financirani iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA in bodo najpozneje do 1. januarja 2026 lahko sklenili pogodbo o zaposlitvi s slovensko javno raziskovalno organizacijo (v trajanju od najmanj štirih mesecev do dveh let).

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv, so slovenske javne raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij in ki v prijavi opredelijo mentorico ali mentorja ter podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca, s katero ali katerim sklenejo pogodbo o zaposlitvi za obdobje trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta.

Rok za oddajo prijave je do porabe sredstev iz Sklada Načrta za okrevanje in odpornost (Sklad NOO) oziroma za Sklop A do vključno 30. junija 2024 in za Sklop B do vključno 31. oktobra 2025.

Izvajanje prijavljenih projektov se zaključi najpozneje 30. junija 2026.

Okvirna višina sredstev javnega poziva iz Sklada NOO za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 17.220.000,00 evrov in je namenjena vključitvi 88 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev (predvidoma 52 iz Sklopa A in 36 iz Sklopa B).

Prijava na javni poziv se izpolnjuje na spletnem portalu ARRS DigitalForms. Prijava na spletni portal je možna z uporabniškim imenom in geslom.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost in ukrepa C3.K8.IC v vlogi nosilnega organa, ARRS je izvajalec javnega poziva.

ARRS najavlja spletni informativni dan

1. februarja 2023, ob 10. uri bo ARRS organizirala spletni informativni dan, na katerem bo predstavila vsebino javnega poziva, zaposleni bodo odgovarjali na morebitna vprašanja. Informativni dan bo potekal po platformi ZOOM. Prijave za udeležbo ARRS sprejema od 6. do 13. februarja 2023, do 12.00, oziroma do zapolnitve mest.

Na spletni strani ARRS je na voljo vsebina javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.