Skoči do osrednje vsebine

Januarska realizacija državnega proračuna

Po preliminarnih podatkih so prihodki državnega proračuna v januarju znašali 1,08 milijarde evrov, odhodki pa 931 milijonov evrov. Proračun je tako v prvem mesecu letos zabeležil 149 milijonov evrov presežka.

Januarski prihodki državnega proračuna so po preliminarnih podatkih znašali 1,08 milijarde evrov, kar je za 112 milijonov evrov ali 9,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

Davčni prihodki so januarja dosegli 925 milijonov evrov, kar je 10 milijonov evrov ali 1,1 odstotka manj kot lani. Znižali so se prihodki iz dohodnine, ki so znašali 147 milijonov evrov, kar je za 9,2 odstotka manj kot lanskega januarja. Padec prihodkov je posledica dohodninskih sprememb, ki so v veljavo stopile aprila lani ter zadnjih sprememb, ki so v veljavi od začetka leta. Za slabih 9 milijonov evrov ali 8,6 odstotka so višja tudi sredstva, ki iz tega naslova pripadajo občinam.

Na drugi strani so bili prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb v januarju višji za dobrih 22 milijonov evrov ali 31,1 odstotka in so znašali 94 milijonov evrov. Višje mesečne akontacije davka od dohodkov pravnih oseb so posledica boljšega poslovanja podjetij v letu 2021 glede na leto 2020. 

Za 0,3 odstotka ali 1,2 milijona evrov so bili glede na lanski januar višji prilivi iz davka na dodano vrednost. Znašali so 451 milijonov evrov.

Odhodki državnega proračuna so znašali 931 milijonov evrov in so bili glede na lanski januar nižji za 14,3 odstotka ali skoraj 156 milijonov evrov.

Za investicije je bilo v januarju namenjenih 27 milijonov evrov, kar je za skoraj 5 milijonov evrov ali 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo v januarju namenjenih 167 milijonov evrov, kar je 3,8 odstotka ali 6 milijonov evrov več kot lani. Za dober milijon evrov ali 8,1 odstotka so se znižali transferi nezaposlenim, kar je posledica nižjega števila nezaposlenih.

Glede na lanski januar so se družinski prejemki in starševska nadomestila zvišali za 37,5 odstotka ali slabih 20 milijonov evrov. V letošnjem januarju je bil namreč izplačan draginjski dodatek za otroke, kar je skupaj znašalo dobrih 19 milijonov evrov.