Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija objavila javni poziv za sofinanciranje promocije evropskih kmetijskih proizvodov

Evropska komisija je objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov promocije evropskih kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah v višini 166,4 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 20. april 2023.

Cilj promocije kmetijskih proizvodov na evropskem notranjem trgu in trgih tretjih držav je krepitev konkurenčnosti evropskega agroživilskega sektorja. Z ukrepom informiranja in promocije se poudarjajo posebnosti kmetijske proizvodnje EU, zlasti glede kakovosti, trajnosti, varnosti, sledljivosti, pristnosti, označevanja, hranilne vrednosti, dobrobiti živali in varstva okolja.

Komisija promocijsko politiko redno usklajuje s svojimi prednostnimi nalogami, še zlasti s strategijo Od vil do vilic. V letošnjem javnem pozivu za zbiranje predlogov je tako poudarek na programih promocije kmetijskih proizvodov, ki so v skladu z naslednjimi cilji:

  • trajnostna kmetijska pridelava,
  • dobrobit živali in
  • spodbujanje uživanja svežega sadja in zelenjave ter zdrave in trajnostne prehrane.

Vsi vizualni promocijski materiali, namenjeni potrošnikom v EU, morajo biti skladni s smernicami uravnotežene prehrane ciljne države EU.

V letu 2023 je za promocijo kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU na voljo 83,3 milijona evrov, za promocijo v tretjih državah pa 83,1 milijona evrov. Med državami in regijami izven EU, ki imajo velik potencial rasti, so Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Singapur, Severna Amerika, Nova Zelandija in Avstralija. Tudi Združeno kraljestvo ostaja eden glavnih izvoznih trgov za evropske kmetijske proizvode.

Na javni poziv se lahko prijavijo reprezentativne organizacije za posamezni sektor oziroma več sektorjev na ravni države članice ali EU, skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev. Tako imenovane enostavne programe promocije predlaga ena ali več organizacij iz ene države članice, multiprograme pa organizacije iz vsaj dveh držav članic.

Pri enostavnih programih promocije je stopnja sofinanciranja na notranjem trgu 70 % upravičenih stroškov, na tretjih trgih pa 80 %. Pri multiprogramih se sofinancira 80 % upravičenih stroškov ne glede na ciljni trg.

Potencialni upravičenci lahko vlogo oddajo od 2. februarja do 20. aprila 2023 do 17.00 prek portala Evropske komisije Funding and Tender opportunities. Komisija bo ocenila predloge in jeseni objavila rezultate javnega poziva.

Evropska izvajalska agencija za raziskave (angleško The European Research Executive Agency - REA) ponuja številna orodja, s katerimi lahko vlagatelji uspešno predložijo svoje predloge.

Na lanskem javnem pozivu je bilo uspešnih pet programov iz Slovenije, in sicer za promocijo bučnega olja, medu, kranjske klobase, bio jabolk in zelenjave.

Več informacij: