Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarja Krajčič in Skočir na ogledu namakalnih sistemov v Slovenski Istri

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je, skupaj z državnim sekretarjem Ministrstva za naravne vire in prostor mag. Matejem Skočirjem udeležil delovnega srečanja na Primorskem z namenom iskanja trajnostnih rešitev za namakanje kmetijskih zemljišč v Slovenski Istri. Državna sekretarja sta si ogledala sta mehke jezove na Rižani, se srečala z lokalnimi kmeti, ki potrebujejo dodatne vodne količine za namakanje in se seznanila z možnostjo umeščanja novih manjših zajetij na tem območju.

Državna sekretarja se pogovarjata.

Državni sekretar dr. Darij Krajčič in državni sekretar Ministrstva za naravne vire in prostor mag. Matej Skočir v Rižani. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Državna sekretarja sta obisk začela z ogledom mehkih jezov na Rižani, kjer sta se srečala z lokalnimi kmeti, ki potrebujejo dodatne vodne količine za namakanje in se seznanila z možnostjo umeščanja novih manjših zajetij na tem območju. V nadaljevanju sta si državna sekretarja ogledala tudi akumulacijsko jezero v Vanganelu in idejne zasnove o izgradnji zadrževalnikov vode ob reki Dragonji. Obisk sta zaključila na kmetijsko razvojnem centru Purissima v lasti Kmetijske zadruge Agraria Koper. Državnima sekretarjema so razkazali svoje zadrževalnike vode in rastlinjake, v katerih se s pomočjo namakanja proizvajajo različne sadike.

Državni sekretar dr. Darij Krajčič je na obisku poudaril: »Ureditev namakanja in namakalnih sistemov je ena od glavnih prioritet ministrstva. Za izgradnjo bodo v projektnem obdobju 2022–2023 namenjena sredstva Podnebnega sklada, v okviru katerega bo izpeljan projekt »Vzpostavitev in sanacija zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.« Podnebni sklad je sicer v upravljanju Ministrstva za okolje, podnebje in energetiko.

Državni sekretar mag. Matej Skočir je izpostavil, da je vodooskrba Slovenske Istre in kraškega zaledja ena od prioritet Ministrstva za naravne vire in prostor. Dodal je, da se ministrstvo zavzema za medresorsko sodelovanje, ki predstavlja celostne rešitve, ohranja naravne vode vire ter čisto pitno vodo: »Ministrstvo za naravne vire in prostor bo sklicalo vladno medresorsko delovno skupino za pripravo dodatnih ukrepov za ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalcev Slovenske Istre in kraškega zaledja. Predlogi bodo potrjeni medresorsko.«