Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša s predlaganimi amandmaji k noveli Zakona o državni upravi

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji dala soglasje k predlaganim amandmajem k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi.

S predlaganimi amandmaji se poleg natančnejše razmejitve vsebinskih področij, nalog in sistemskih pristojnosti posameznih ministrstev (skladno z Zakonom o Vladi Republike Slovenije) predlaga tudi možnost prenosa krajevne pristojnosti iz ene upravne enote na drugo upravno enoto v primeru večjega pripada zadev, o katerih v razumnem roku krajevno pristojna upravna enota ne more odločiti.

Poleg tega se predlaga tudi dopolnitev pravne podlage za zagotavljanje naslova za elektronsko vročanje v okviru elektronske evidence dokumentarnega gradiva.

Ukrep prenosa krajevne pristojnosti med upravnimi enotami bo za uporabnike storitev pomenil hitrejše reševanje zadev in manjše zaostanke (kar je problem še posebej na večjih upravnih enotah, ki poslujejo v regionalnih, urbanih, gospodarskih in univerzitetnih središčih), z vidika javnega interesa pa gre za zagotavljanje zakonitega postopanja upravnih organov, učinkovitosti upravne oblasti in preprečevanje škode oziroma nastanka odškodninske odgovornosti države, ki je posledica nezakonitih (neopravljenih ali nepravočasno opravljenih) ravnanj državnih organov.

Pohitritvi postopkov, ki jih stranka opravlja pred organi, je namenjen tudi predlagani amandma v zvezi z zagotavljanjem naslova za elektronsko vročanje v okviru elektronske evidence dokumentarnega gradiva. S predlaganim amandmajem  se namreč naslov za vročanje razširi tudi na elektronski naslov za vročanje, kar bo za stranke zagotovo predstavljalo dobrodošlo možnost hitrejšega poslovanja.