Skoči do osrednje vsebine

Omejitev udeležbe določenih madžarskih institucij v razpisih programa Obzorje Evropa in Erasmus+

Svet EU je sredi decembra 2022 sprejel sklep o ukrepih za zaščito proračuna Unije pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem, na podlagi katerega se prepove sprejemanje novih pravnih zavez (donacij/pogodb) preko programa Obzorja Evropa in Erasmus+ z nekaterimi madžarskimi univerzami (navedene spodaj).

Na podlagi sklepa Sveta (EU) 2022/2506 z dne 15. decembra 2022 o ukrepih za zaščito proračuna Unije pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem, ki je bil sprejet konec lanskega leta in je začel veljati 16. decembra 2022 po uradnem obvestilu Sveta Madžarski se prepoveduje sklepanje novih pravnih obveznosti z madžarskimi skladi javnega interesa, ustanovljenimi na podlagi madžarskega zakona IX iz leta 2021, ali katerim koli subjektom, ki ga vzdržuje tak sklad javnega interesa. Na spletni strani Cmepius so na voljo na podrobnejše informacije glede omejitve udeležbe določenih madžarskih institucij v razpisih programa Erasmus+.

Pri upoštevanju omejitev udeležbe madžarskih institucij je ključno pojasnilo, da v prehodnem obdobju, v katerem si bo Madžarska prizadevala poiskati in z Evropsko komisijo uskladiti ustrezno trajno rešitev, ki bi lahko odpravila odločitev, navedene institucije ostajajo upravičene do kandidiranja za sredstva programa Obzorje Evropa (lahko sodelujejo pri oblikovanju, oddaji in evalvaciji projektnih prijav). V kolikor v fazi priprave pogodbe za financiranje odločitev še ne bo odpravljena, bodo konzorciji, ki bodo vključevali navedene institucije, pozvani k preoblikovanju. Ena od možnih oblik preoblikovanja konzorcijev je možnost, da se navedeno madžarsko institucijo v projekt vključi kot pridruženega partnerja, ki ne prejema sredstev iz programa Obzorje Evropa (podoben pristop je že v veljavi za udeležence iz Združenega kraljestva). V primerih, ko se odločitev odpravi tekom izvajanja projekta, se lahko madžarska institucija naknadno vključi v izvajanje projekta kot polnopravni projektni partner.

Možnost enakovrednega in polnega sodelovanja madžarskih institucij, ki niso navedene na seznamu, ostaja v programu Obzorje Evropa nespremenjeno.

Podrobnejša pojasnila in seznam vprašanj in odgovorov Evropske komisije so na voljo na F&T portalu Evropske komisije (v angleškem jeziku). Ministrstvo in mreža Nacionalnih kontaktnih točk programa Obzorje Evropa bosta spremljala razvoj stanja in slovenske upravičence sproti obveščala o morebitnih spremembah.

Seznam institucij, ki so zajete v odločitvi sveta je sledeč:

 • Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány
 • Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány
 • Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány
 • Hauszmann Alapítvány
 • Jövő Nemzedék Földje Alapítvány
 • Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány
 • Közép-európai Oktatási Alapítvány
 • Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány
 • Magyar Kultúráért Alapítvány
 • Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány
 • Makovecz Campus Alapítvány
 • Marek József Alapìtvány
 • Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány
 • MOL – Új Európa Alapítvány
 • Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány
 • Neumann János Egyetemért Alapítvány
 • Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány
 • Pannon Egyetemért Alapítvány
 • Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
 • Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány
 • Soproni Egyetemért Alapítvány
 • Széchenyi István Egyetemért Alapítvány
 • Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány
 • Színház- és Filmművészetért Alapítvány
 • Testnevelési Egyetemért Alapítvány
 • Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány
 • Universitas Miskolcinensis Alapítvány
 • Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány
 • Batthyány Lajos Alapítvány
 • Mathias Corvinus Collegium Alapítvány