Skoči do osrednje vsebine

Zakon, ki naslavlja vprašanja v zvezi s prekrškovnimi postopki v obdobju COVID-19, v usklajevanje

Ministrstvo za pravosodje je danes v usklajevanje poslalo Predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, izvršenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni COVID-19.

Predlog zakona ureja vprašanja v zvezi s postopki, ki so se vodili za prekrške, kateri so bili storjeni v časovnem obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Gre za vprašanja ustavitve teh postopkov, ustavitve izvrševanja sankcij, ustavitve postopkov prisilne izterjave, izplačilo zneska glob, stroškov in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska za te prekrške, postopek za uveljavljanje pravic v skladu s tem zakonom, ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku odločanja v skladu s tem zakonom.

Predlagana ureditev temelji na Analizi pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19, in Izhodiščih za pripravo normativnih rešitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 24. novembra 2022. Pri tem zasledujemo cilj, da se globe, stroški postopka, postopka prisilne izterjave  in odvzeta premoženjska korist izplačajo čim bolj avtomatično in s čim manj obremenitvami za upravičence.

Pripombe na ministrstvu pričakujemo do 22. februarja 2023.