Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije

V Ženevi med 30. januarjem in 7. februarjem poteka 152. zasedanje Izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

Zasedanje je del letnih zasedanj upravnih teles organizacije, kjer imajo države članice možnost usmerjati delo organizacije. Izvršni odbor sestavlja 34 tehnično usposobljenih članov iz šestih regij. Njegova naloga je, da pripravi program zasedanja Generalne skupščine (GS) in obravnava predlog večletnega program dela sekretariata SZO, vključno s finančnim načrtom do leta 2025. Predlog programa dela je pripravil sekretariat SZO na podlagi predlaganih prioritet s strani držav članic in vključuje:

 • promocijo zdravja,
 • krepitev primarnega zdravstvenega varstva,
 • opolnomočenje zdravstvenih sistemov za boljši odziv na zdravstvene izredne razmere,
 • boljše izkoriščanje znanosti in tehnologije ter
 • krepitev SZO kot ključne inštitucije na področju globalnega zdravja.

Pri ugotavljanju ključnih prioritet dela je evropska regija SZO še posebej izpostavila obvladovanje protimikrobne odpornosti, ki jo je moč zamejiti zgolj z usklajenim pristopom na globalni ravni. Velike pozornosti je deležno tudi obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni, za kar trenutno primanjkuje sredstev.

Izvršni odbor bo obravnaval 47 predlogov tem za razpravo na generalni skupščini. Vsebinsko so teme zelo raznolike in se med drugim nanašajo na:

 • krepitev zdravstvenih sistemov za doseganje univerzalnega zdravstvena varstva;
 • preprečevanje in nadzor nad kroničnimi nenalezljivimi boleznimi;
 • krepitev rehabilitacije v zdravstvenih sistemih;
 • boljši nadzor in odzivanje na nalezljive bolezni;
 • zagotavljanje enakosti v zdravju preko naslavljanja socialnih determinant zdravja
 • ter promocijo zdravja in blagostanja.

Z upravnega vidika je posebnega pomena razprava o proračunu, saj se bo na letošnji skupščini maja sprejemalo proračun za leti 2024-2025, ki bo že vključeval dvig odmerjenih prispevkov kot je bilo sprejeto na GS maja 2022. Dvig bo omogočal manjšo odvisnost od donacij, ki trenutno predstavljajo 80 odstotkov proračuna in bo s tem omogočal večjo fleksibilnost razporejanja sredstev glede na sprejete odločitve na GS.

Predstavljena bodo tudi priporočila za večjo transparentnost, odgovornost in učinkovitost dela SZO ter za boljše izvajanje sprejetih odločitev GS. Priporočila so v okviru posebne delovne skupine pripravile države članice SZO same in jih bo maja letos obravnavala ter sprejela GS SZO. Prispevala naj bi k boljšemu delu organov odločanja SZO na vseh zgoraj naštetih področjih.

SZO se je resno lotila tudi preprečevanja spolnega izkoriščanja, nadlegovanja in zlorab znotraj organizacije, ki je del procesa v celotnem sistemu Združenih narodov. Na zasedanju izvršnega odbora bo predstavljano poročilo o napredku na tem področju.

Slovenija ima na tokratnem zasedanju izvršnega odbora še dodatno vlogo, saj mu njena predstavnica v izvršnem odboru, mag. Vesna Kerstin Petrič, letos tudi predseduje.

Na spletni strani SZO lahko v živo spremljate zasedanje Izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (v angleščini)