Skoči do osrednje vsebine

Vlada pooblastila ministre za podpis aneksov h kolektivnima pogodbama

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z besedilom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost.

Za podpis aneksov je vlada pooblastila ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča.

Vlada je ob upoštevanju dogovora, podpisanega 9. januarja 2023, sprejela izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksov k obema kolektivnima pogodbama. Na podlagi sprejetih izhodišč sta pripravljena aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost.

S podpisom aneksov se glede na dosedanje stanje zaposlenim na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, izboljša plačo s povišanjem uvrstitve delovnega mesta za štiri plačne razrede, hkrati pa je opredeljena tudi uvrstitev delovnega mesta strokovnih delavcev z nazivom višji svetnik ter delovnega mesta asistent. Hkrati se realizira tudi zaveza iz obdobja preteklih let za višjo uvrstitev delovnega mesta asistent VII/2 in delovnega mesta mladi raziskovalec VII/2.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport