Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 29. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski – skrajšani postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu – prva obravnava, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2023–2024, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

3A. Informacija o sodelovanju prostovoljnih gasilskih društev, ki so opravljali naloge zaščite, reševanja in pomoči, v času intervencije gašenja velikega požara na območju Socerba od 9. do 11. avgusta 2022 ter predlog za odobritev proračunskih sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev, Poročevalec: Marjan Šarec

3B. Predlog za sklenitev Pogodbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije v letu 2023, Poročevalka: Petra Bezjak Cirman

4. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2023, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog za imenovanje revizorja letnih poročil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leta 2022, 2023 in 2024, Poročevalec: Luka Mesec

5A. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024, Poročevalec: dr. Igor Papič

6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »I. gimnazija v Celju«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Ptuj«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

11. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran – Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

12. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

13. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Ledina«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

14. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Koper - Ginnasio Capodistria«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

15. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

15A. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Vič«,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

15B. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Prva gimnazija Maribor«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

16. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (GSV, MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 8. in 9. decembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19A. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med George C. Marshall Evropskim centrom za varnostne študije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o podpori gostujočega predavatelja, Poročevalec: Marjan Šarec

20. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje Kraljevine Španije Joséja Manuela Albaresa Buena 26. januarja 2023 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

20A. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca 31. januarja in 1. februarja 2023 na Cipru, Poročevalec: Marjan Šarec

20B. Informacija o bilateralnem srečanju ministrice za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanje Ajanović Hovnik z ministrom za notranje zadeve Italijanske republike Matteom Piantedosijem ob robu neformalnega Sveta za pravosodje in notranje zadeve 26. januarja 2023 v Stockholmu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

21. Informacija o obisku ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na Evropskem sodišču za človekove pravice 27. januarja 2023 v Strasbourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

22. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Konferenci Rome MED 2022 – Sredozemski dialogi 2. decembra 2022 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s kadrovsko problematiko v vzgoji in izobraževanju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s podzakonskimi predpisi Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan