Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 28. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

1. Predlog soglasja določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

2A. Predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, Poročevalka: Irena Šinko

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

2B. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko

2C. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko

2Č. Predlog imenovanja članov Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Poročevalka: Irena Šinko

3. Predlog razrešitve predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

4. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v strokovni svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij Slovenskega inštituta za standardizacijo, Poročevalec: Matjaž Han

5. Predlog zaključnega poročila in prenehanje delovanja Strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: Irena Šinko

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

6. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024 – podaljšanje začasnega prenosa kvot med organi državne uprave, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik